Ý Tưởng Về Một Nhà Nước Chịu Trách Nhiệm

Ý Tưởng Về Một Nhà Nước Chịu Trách Nhiệm
 • Ý Tưởng Về Một Nhà Nước Chịu Trách Nhiệm

 • - Tác giả:Nguyễn Đăng Dung
 • - Nhà xuất bản:Đà Nẵng
 • - Số trang:430
 • - Kích thước:16x24
 • - Hình thức bìa :bìa cứng
 • Trọng lượng:

  1.000 g

 • Giá bìa:

  120.000 đ

 • Giá bán:

  120.000 đ

giảm giá 10%

Trong các hiện tượng tạo thành xã hội, nhà nuớc là một hiện tượng quan trọng, vì cuộc sống của con người của mỗi chúng ta dù ít dù nhiều đều có một ảnh hưởng nhất định từ phía nhà nước. Do vậy, nghiên cứu về nhà nước, làm cho nhà nước luôn có xu hướng phục vụ cuộc sống cho con người, để cho cuộc sống đó ngày càng trở lên công bằng, bình đẳng và bác ái hơn, luôn luôn là một vấn đề cấp thiết.

Từ một nhà nước của một người - nhà nước của chế độ chuyên chế - như câu nói nổi tiếng của Vua Louis XIV của Pháp thế kỷ XVII, năm 1661: “Nhà nuớc là ta”, đến một nhà nuớc của nhân dân, nhà nước của mọi người, là một bước tiến vượt bậc về chất của nhân loại. Về nguyên tắc, hiện nay mọi nhà nước đều phải là nhà nước dân chủ, quyền lực nhà nước thuộc về toàn thể nhân dân. Nhưng với sự phức tạp của những vấn đề mà nhà nước dân chủ cần phải giải quyết, không phải lúc nào mọi người dân đến tuổi trưởng thành đều có thể có đủ khả năng cho việc đứng ra giải quyết. Từ một nhà nước dân chủ phải đi đến chỗ thiết lập một nhà nước đại diện. Sự hiện diện khách quan của nhà nước đại diện thay cho nhà nước dân chủ buộc nhà nước này phải chịu trách nhiệm.

Đó là nội dung của cuốn sách này.

Mục lục:
Chương 1: Dân chủ là một chính quyền có trách nhiệm

Chương 2: Nội dung và các hình thức chính quyền chịu trách nhiệm

Chương 3: Bầu cử một hình thức quan trọng nhân dân thực hiện sự đánh giá trách nhiệm thời kỳ đã qua và mong muốn trách nhiệm của nhà nước trong thời gian tới

Chương 4: Hiến pháp - hình thức chứa đựng những nội dung sự phân định trách nhiệm của các cơ quan nhà nước.

Chương 5: Trách nhiệm của chính quyền nhà nước Việt Nam.

Danh sách sách

Hỗ trợ khách hàng

Nhận bản tin

Liên kết website