Ý NIỆM HIỆN TƯỢNG HỌC

Ý NIỆM HIỆN TƯỢNG HỌC
 • Ý NIỆM HIỆN TƯỢNG HỌC

 • - Tác giả:Edmund Husserl;
 • - Nhà xuất bản:Trẻ
 • - Số trang:186
 • - Kích thước:16 x 24 cm
 • - Năm xuất bản :5/2016
 • - Hình thức bìa :bìa cứng
 • Trọng lượng:

  650 g

 • Giá bìa:

  198.000 đ

 • Giá bán:

  198.000 đ

NĂM BÀI GIẢNG

Năm bài giảng về “Ý niệm hiện tượng học” (1907) có vị trí đặc biệt như là văn bản “xác lập” triết học Husserl, nơi triển khai lần đầu tiên khái niệm “quy giản hiện tượng học”, đặt cơ sở cho triết học như là một “khoa học nghiêm ngặt”. Và cũng là tác phẩm đầu tiên của Huserl được dịch ra tiếng Việt và chú giải cặn kẽ.

Danh sách sách

Hỗ trợ khách hàng

Nhận bản tin

Liên kết website