Vấn đề từ Thiên Chúa vắng mặt

Vấn đề từ Thiên Chúa vắng mặt
 • Vấn đề từ Thiên Chúa vắng mặt

 • - Tác giả:Francois Varone
 • - Nhà xuất bản:Tôn Giáo
 • - Số trang:319
 • - Kích thước:13 × 20.5cm
 • - Năm xuất bản :2016
 • - Hình thức bìa :bìa mềm
 • - Công ty phát hành:anhoa-HM
 • Trọng lượng:

  400 g

 • Giá bìa:

  62.000 đ

 • Giá bán:

  62.000 đ

.

Những trang sách “Vấn đề từ Thiên Chúa vắng mặt” của Francois Varone, dành cho những người dù đứng một mình hay trong tập thể, với sở thích cá nhân hoặc trách nhiệm giáo dục và mục vụ, luôn muốn đến gần mầu nhiệm Thiên Chúa hơn nữa, đến gần với ý nghĩa đời sống được Ngài soi sáng và niềm vui mừng cao cả vì Ngài hiện diện để vượt qua cớ gây vấp gã do sự vắng mặt của Ngài.

PHẦN THỨ NHẤT: TÔN GIÁO, CHỦ NGHĨA VÔ THẦN VÀ ĐỨC TIN  
I. Thiên Chúa một hình chiếu của con người?  
1. Sự vắng mặt làm bế tắc luận chứng 15
2. Khi hoài nghi đục khoét mọi sự 17
3. Sự vắng mặt xác minh kinh nghiệm 19
II. Gián đoạn giữa tôn giáo và đức tin  
1. Một dân tộc bị kiện cáo: Mikha 6,1-8 25
2. Nhưng có thần Xêraphim: Is 6,1-13 33
3. Ông Giakêu thấp bé trở thành cao lớn: Lc 19,1-10 35
4. Bi kịch của quyền bính: Mc 2,1 - 3,6 40
III. Người Do Thái và dân ngoại: Hai thái độ tôn giáo  
1. Không thể chê trách hay bị chiếm đoạt: Pl 3,4 - 4,1 51
2. Tôn giáo của lề luật: Người Do Thái 55
3. Tôn giáo và nghi lễ: Dân ngoại 56
4. Tôn giáo của sợ hãi và tôn giáo của lợi ích 58
5. Không người phàm nào được nhìn nhận là công chính trước nhan Thiên Chúa 60
IV. Phê phán hiện diện về tôn giáo  
1. Sự mơ hồ tôn giáo về mỗi thế hệ 63
2. Khi con người nhận thấy mình 65
3.... Tôn giáo suy tàn 68  
V. Luận về một hệ thống mô hình hiện nay  
1. Những chân dung bìa lưới để đọc 71
2. Trong những thăng trầm của cuộc sống 79
VI. Kinh nghiệm về đức tin  
1. Chức năng đầu tiên: Đón nhận mặc khải của Thiên Chúa 91
2. Chức năng thứ hai: Tích cực nối dài mặc khải 94
3. Chức năng thứ ba: Thờ phượng trong Thần Khí 100
PHẦN THỨ HAI: THIÊN CHÚA VÀ THẾ GIỚI  
I. Ba hệ thống  
1. Chủ nghĩa vô thần: Ngẫu nhiên, tất yếu, dự án 111
2. Tôn giáo: sự quản lý Thiên Chúa 113
3. Đức tin: Sự ẩn mình của Thiên Chúa 116
II. Thiên Chúa sống lại và quang lâm  
1. Kế hoạch của Thiên Chúa: quy tụ muôn loài trong Đức Giêsu 139
2. Hành động của Thiên Chúa: Làm cho hiện hữu và để cho hiện hữu 142
3. Việc quan phòng gợi ý 143
4. Hiểu biết về lòng hảo tâm lôi kéo 146
5. Sự tiền định cứu độ phổ quát 159
6. Một thế giới đang được xây dựng 166
III. Để con người được tự do và để giải phóng họ  
1. Khi người theo tôn giáo trở thành người tin 179
2. Khi một người vô thần trở thành người tin 187
IV. Những chỉ dẫn cao cả của Tin mừng  
1. Dứt khoát gạt bỏ tôn giáo: Lc 13,1-5 192
2. Đầy tớ của một ông chủ vắng mặt 197
3. Thiên Chúa quan phòng cách nào? 202
4. Đức Giêsu con người bị bỏ mặc và được giải thoát 213
PHẦN BA: CẦU NGUYỆN  
I. Những biến đổi kỳ lạ của việc cầu nguyện  
II. Đức tin cầu nguyện 229
1. Thiên Chúa làm tôi hiện hữu: Tôi đón tiếp Ngài 231
2. Tôi chuẩn bị hiện hữu với Thiên Chúa 235
3. Tôi làm cho Thiên Chúa hiện hữu 238
III. Cầu nguyện và cầu xin  
1. Cầu nguyện và cầu xin 251
2. Cầu nguyện và Thần Khí 271
3. Hiệu quả của việc cầu nguyện 283
4. Cầu nguyện của Đức Giêsu 295
V. Cầu nguyện cho người khác  
1. Cầu nguyện cho những người sống 301
2. Cầu nguyện cho người khác để làm sống động tình liên đới 304
3. Cầu nguyện cho những người đã qua đời 307
4. Cầu nguyện cho những người đã qua đời để hy vọng chiến thắng 309
5. Lạy Chúa, xin Ngài hãy nhớ đến dân Ngài 313
KẾT LUẬN  
THIÊN CHÚA VẮNG MẶT CHỜ ĐỢI LÒNG TÍN THÁC

 

Danh sách sách

Hỗ trợ khách hàng

Nhận bản tin

Liên kết website