Tường giải Thanh Tịnh Đạo

Tường giải Thanh Tịnh Đạo
 • Tường giải Thanh Tịnh Đạo

 • - Tác giả:Sayadaw U Silananada - tỳ kheo Pháp Thông dịch
 • - Nhà xuất bản:Hồng Đức
 • - Số trang:542
 • - Kích thước:14x20cm
 • - Năm xuất bản :2020
 • - Hình thức bìa :bìa mềm
 • Trọng lượng:

  620 g

 • Giá bìa:

  98.000 đ

 • Giá bán:

  98.000 đ

TẬP 1

Chương I

Tên của cuốn sách nguyên bản là Visuddhi Magga vốn có nghĩa con đường đưa đến sự thanh tịnh. ‘Magga’ nghĩa là con đường. ‘Visuddhi’ là sự thanh tịnh hay sự thuần khiết. Cuốn sách này được viết bằng ngôn ngữ Pāḷi. Thực ra thì Pāḷ i không phải là tên của ngôn ngữ. Nó là tên của một loại hình văn học Pāḷi gọi là ‘Chánh Văn’. Chữ ‘Pāḷ i’ được dùng để phân biệt với Aṭ ṭhakathās (Chú Giải) và Tikas (Phụ Chú Giải).

Ngôn ngữ được người ta biết đến như là Pāḷi có niên đại trễ hơn sau này. Chữ Pāḷi có thể có nghĩa là ‘Chánh Văn’ và cũng là ngôn ngữ trong đó các nguyên văn được ghi lại. Chánh Văn bao gồm Vinaya (Luật), Kinh (Sutta) và Vi-diệu Pháp (Abhidhamma). Hay nói khác hơn Kinh, Luật và Vi-diệu Pháp được gọi là Pāḷi. Các bản Chú Giải được gọi là ‘Aṭ ṭhakathās’ và Phụ-Chú giải được gọi là ‘Tikas’. Bộ Thanh Tịnh Đạo này thuộc về loại Chú Giải (‘Aṭ ṭhakathās’), một trong ba loại hình văn học Pāḷ i. Thứ nhất là Chánh Văn. Kế đến là Chú Giải. Sau đó là chú giải trên chú giải hay Phụ Chú Giải ‘Tikās’.

Tác giả của cuốn sách là Tôn-giả Buddhaghosa. Tên cụ thể là Bhadantācariya Buddhaghosa. Thực ra tên riêng của ngài là Buddhaghosa. Chữ đứng trước là Bhadantācariya. ‘Bhadantā’ có nghĩa là đáng tôn kính và ‘Ācariya’ là người thầy. Theo nghĩa này tên của ngài thường được dịch là tôn giả Buddhaghosa. Buddhaghosa U. Sīla Nanda 8 là tên riêng. ‘Buddha’ có nghĩa là Phật còn Ghosa có nghĩa là tiếng nói hay âm. Như vậy ‘Buddhaghosa’ có nghĩa là tiếng nói của Phật hay Phật Âm.

Ngài đã viết hoặc biên tập rất nhiều bản Chú Giải. Thanh Tịnh Đạo (Visuddhi Magga) không phải là bộ Chú Giải duy nhất ngài viết. Nhưng dường như bộ sách này được ngài viết trước rồi mới đến các bộ Chú Giải sau đó. Chúng tôi không biết các bộ sách của ngài được xuất bản theo tuần tự từng bộ một hay nhiều ít như thế nào trong cùng một thời gian. Có điều các bản Chú Giải khác luôn luôn nhắc đến Thanh Tịnh Đạo khi cần nói chi tiết một điều gì. Vì thế chúng tôi cho rằng bộ Thanh Tịnh Đạo này được viết trước và rồi các bộ Chú Giải khác đến sau. Mặc dù Thanh Tịnh Đạo được gọi là ‘Chú Giải’, nhưng nó không phải Chú Giải cho một bài kinh (Sutta) đặc biệt nào hay cho một tập Kinh đặc biệt nào, hay cho một Tạng (Piṭ aka) đặc biệt nào cả. Nó được gọi là ‘Chú Giải chung cho tất cả Chánh Văn’. Tôn-giả Buddhaghosa sống vào thế kỷ thứ năm.

 Như vậy ngài sinh sau Đức Phật khoảng 900 năm. Các bản Chú Giải ngài viết không phải theo sự sáng tác riêng của ngài. Về khởi thủy, chúng không phải là tác phẩm của ngài bởi vì các hình thức Chú Giải đã có mặt trong suốt thời kỳ Đức Phật. Có thể nói các hình thức Chú Giải đã được lưu truyền bằng miệng từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Về sau chúng được viết thành văn tự và đưa đến Tích Lan (Sri Lanka). Một số đã được dịch ra tiếng Sinhalese. Sau này, vào thế kỷ thứ năm Tôn-giả Buddhaghosa, một người gốc Ấn Độ, đi đến Tích Lan và làm việc với các vị sư tại ngôi Tường Giải Thanh Tịnh Đạo 9 đại tự ở Anurādhapura vốn là thành trì của Thượng Tọa Bộ Phật Giáo (Theravāda Buddhism)..

.

Danh sách sách

Nhận bản tin

Liên kết website