Từ điển Phật học Hán Việt

Từ điển Phật học Hán Việt
 • Từ điển Phật học Hán Việt

 • - Tác giả:Phân Viện NC Phật học-GHPGVN
 • - Nhà xuất bản:Khoa học xã hội
 • - Số trang:1577
 • - Kích thước:19x27cm
 • - Hình thức bìa :bìa cứng
 • Trọng lượng:

  2.000 g

 • Giá bìa:

  480.000 đ

 • Giá bán:

  384.000 đ

.giảm giá 15%

Cuốn từ điển được biên soạn với dung lượng từ lớn hơn cuốn Tự điển Phật học Việt nam vì thuật ngữ ở đây chủ yếu rút ra từ ngôn ngữ Hán Tạng. Từ điển Từ điển Phật học Hán-Việt gồm khoảng 2 vạn từ chủ yếu dựa vào các mục từ trong bộ Thực dụng Phập học từ điển của Lô Quán Cao và Hà Tử Bồi xuất bản ở Thượng Hải cùng các tài liệu khác có liên quan

Danh sách sách

Hỗ trợ khách hàng

Nhận bản tin

Liên kết website