Từ điển Nho Phật Đạo

Từ điển Nho Phật Đạo
 • Từ điển Nho Phật Đạo

 • - Tác giả:Lao Tử - Thịnh Lệ
 • - Nhà xuất bản:Văn học
 • - Số trang:1882
 • - Kích thước:19x27
 • Trọng lượng:

  6.000 g

 • Giá bìa:

  345.000 đ

 • Giá bán:

  310.000 đ

 • Hết hàng
giảm giá 10%

Văn hóa truyền thống Trung Quốc gọi "giáo" trong "Tam giáo" , hàm nghĩa của nó không phải là "giáo" trong "Tôn giáo" mà là "giáo" trong "giáo hóa" . Hàng ngàn năm nay , "Tam giáo" đã tồn tại trong thế chân vạc , hòa hợp và bổ sung lẫn nhau , về mặt ứng dụng trong xã hội và nhân sinh , đã sản sinh ra những ảnh hưởng cực kỳ sâu rộng và lâu dài.

Cuốn từ điển này lấy những tri thức chủ yếu của "Tam giáo" làm đối tượng , thu thập khoảng 10.000 mục từ , liên quan đến các mặt : nhân vật , tôn giáo , lưu phái , thuật ngữ ngữ , sự kiện , xưng hô , tổ chức , giáo nghĩa , pháp khí , điển tịch , kiến trúc , danh thắng , tập tục , phù chú , hội họa , điêu khắc , văn học , âm nhạc , hí khúc , giới luật , phương thuật và các bậc tiên Phật , thần kì , thánh giả . Giúp cho độc giả có những hiểu biết cơ bản về Tam giáo Nho - Phật - Đạo ...

Danh sách sách

Nhận bản tin

Liên kết website