Từ Điển Biểu Tượng Văn Hoá Thế Giới

Từ Điển Biểu Tượng Văn Hoá Thế Giới
 • Từ Điển Biểu Tượng Văn Hoá Thế Giới

 • - Tác giả:Jean Chevalier - Alain Gheerbrant
 • - Nhà xuất bản:Đà Nẵng
 • - Kích thước:19x27cm
 • - Năm xuất bản :2014
 • - Hình thức bìa :bìa cứng
 • - Công ty phát hành:VL.ANHOA
 • Trọng lượng:

  3.500 g

 • Giá bìa:

  420.000 đ

 • Giá bán:

  420.000 đ

.

Đây là một công trình soạn thảo công phu của hai tác giả trên với sự cộng tác của nhiều chuyên gia Pháp và các nước khác thuộc nhiều lĩnh vực do NXB Robert Laffont ấn hành lần đầu năm 1969, sau đó được tái bản nhiều lần. Từ điển các biểu tượng với phụ đề Các huyền thoại, chiêm mộng, phong tục, cử chỉ, dạng thể, các hình, màu sắc, con số, bao quát được nhiều khu vực vǎn hoá trên thế giới liên quan đến các phương diện dân tộc học, xã hội học, tâm lý học, thần thoại học, tôn giáo học....Chứa đựng một lượng thông tin rất phong phú, với nhiều kiến giải sâu sắc và độc đáo, cuốn sách này đồng thời biểu thị nổi bật ở các tác giả một tinh thần nhân vǎn chủ nghĩa thực thụ, luôn đề cao những giá trị tinh thần trong di sản vǎn hoá của loài người, một thái độ trân trọng đối với tất cả các dân tộc, các nền vǎn hoá và một mối cảm tình không che dấu đối với các dân tộc đang đấu tranh vì độc lập tự do....

Cuốn sách có kèm Phụ lục

Danh sách sách

Hỗ trợ khách hàng

Nhận bản tin

Liên kết website