Trường A Hàm - Tiểu Tạng Kinh (bộ 3 tập )

Trường A Hàm - Tiểu Tạng Kinh (bộ 3 tập )
 • Trường A Hàm - Tiểu Tạng Kinh (bộ 3 tập )

 • - Tác giả:Tuệ Sỹ dịch & chú
 • - Nhà xuất bản:phương đông
 • - Kích thước:14.5x20.5cm
 • - Năm xuất bản :2018
 • - Hình thức bìa :bìa cứng
 • - Công ty phát hành:H.tich
 • Trọng lượng:

  2.000 g

 • Giá bìa:

  420.000 đ

 • Giá bán:

  420.000 đ

.

.

Tổng Mục lục

I- Giới thiệu


II- Mục lục


III- Toát yếu nội dung các kinh Trường A Hàm


1- Kinh Đại Bản


2- Kinh Du Hành


3- Kinh Điền Tôn


4- Kinh Xà-ni-sa


5- Kinh Tiểu Duyên


6- Kinh Chuyển Luân Vương Tu Hành


7- Kinh Tệ-tú


8- Kinh Tán-đà-na


9- Kinh Chúng Tập


10- Kinh Thập Thượng


11- Kinh Tăng Nhất


12- Kinh Tam Tụ


13- Kinh Đại Duyên phương tiện


14- Kinh Thích Đề-hoàn Nhân vấn


15- Kinh A-nâu-di


16- Kinh Thiện Sinh


17- Kinh Thanh Tịnh


18- Kinh Tự Hoan Hỉ


19- Kinh Đại Hội


20- Kinh A-ma-trú

21- Kinh Phạm võng

22- Kinh Chủng Đức

23- Kinh Cứu-la-đàn-đầu

24- Kinh Kiên Cố

25- Kinh Lõa hình phạm chí

26- Kinh Tam minh

27- Kinh Sa-môn-quả

28- Kinh Bố-tra-bà-lâu

29- Kinh Lộ-già

30- Kinh Thế Ký

IV- Thư mục đối chiếu Trường A Hàm - Dighanikaya và Hán dịch đơn hành bản

V- Danh mục pháp số

VI- Từ vựng Pali-Hán-Việt

Sách dẫn Trường A Hàm Hán-Pali-Sanskrit

Danh sách sách

Hỗ trợ khách hàng

Nhận bản tin

Liên kết website