Tôn Giáo Nhìn Từ Viễn Cảnh Xã Hội Học

Tôn Giáo Nhìn Từ Viễn Cảnh Xã Hội Học
 • Tôn Giáo Nhìn Từ Viễn Cảnh Xã Hội Học

 • - Tác giả:Dương Ngọc Dũng
 • - Nhà xuất bản:Hồng Đức
 • - Kích thước:13x19.5cm
 • - Năm xuất bản :2017
 • - Hình thức bìa :Bia cứng
 • - Công ty phát hành:NG.TR
 • Trọng lượng:

  700 g

 • Giá bìa:

  140.000 đ

 • Giá bán:

  125.000 đ

.

.

Tôn Giáo Nhìn Từ Viễn Cảnh Xã Hội Học

Xã hội học tôn giáo cũng không hẳn chỉ tập trung nghiên cứu các giáo phái mà ngay cả các hành vi phi tôn giáo, phủ nhận hay thậm chí chống đối tôn giáo cũng có thể là chủ đề nghiên cứu của họ (sociology of irreligion).

Thử nhìn lướt qua một vài chủ đề chính của ngành xã hội học tôn giáo:

• Việc phân loại thế nào là giáo phái (sect), tông phái (denomination) tín ngưỡng (cult)

• Lịch sử tư tưởng xã hội học tôn giáo: khởi điểm là các công trình của Émile Durkheim, Max Weber, Karl Marx; cho đến Peter Berger, Thomas Luckmann, Bryan Wilson,...

• Sự cải đạo (conversion). Những lý do xã hội dẫn đến sự thay đổi niềm tin tôn giáo

• Sự xuất hiện của các phong trào tôn giáo mới (new religions)

• Thế tục hóa (secularization) và phản thế tục hóa (desecularization). Sự tái sinh của cái thiêng (the re-emergence of the sacred) ngay giữa lòng những xã hội văn minh vật chất đến cực điểm.

Danh sách sách

Hỗ trợ khách hàng

Nhận bản tin

Liên kết website