Tín ngưỡng Thiên Hậu vùng Tây Nam bộ

Tín ngưỡng Thiên Hậu vùng Tây Nam bộ
 • Tín ngưỡng Thiên Hậu vùng Tây Nam bộ

 • - Tác giả:TS Nguyễn Ngọc Thơ
 • - Nhà xuất bản:chính trị quốc gia sự thật
 • - Kích thước:14.5 x 20.5cm.
 • - Năm xuất bản :2017
 • Trọng lượng:

  600 g

 • Giá bìa:

  315.000 đ

 • Giá bán:

  315.000 đ

.

Tín ngưỡng thờ Bà Thiên Hậu (Bà Ma Tổ, Bà Mã Châu) gốc Hoa Nam đã theo bước di dân người Hoa đến Nam Bộ Việt Nam từ các thế kỷ 17- 19, đã trở thành một dạng tín ngưỡng thờ Mẫu khá phổ biến tại đồng bằng Nam Bộ. Tục thờ này cùng với các hoạt động văn hóa – nghệ thuật và các khía cạnh văn hóa vật thể gắn liền với nó đã sớm trở thành một “kho tàng” văn hóa dân gian, ở đó người ta gìn giữ linh hồn của truyền thống, đồng thời cũng là một kênh giáo dục đạo đức, lối sống hiệu quả và sâu sắc của người Hoa nói riêng, của các tộc người Nam Bộ nói chung. Trong mối tương quan với văn hóa dân gian các tộc người Việt, Khmer và Chăm trong vùng, tín ngưỡng Thiên Hậu đã góp phần quan trọng tạo nét đặc trưng mang bản sắc người Hoa – một bộ phận của đại gia đình các dân tộc Việt Nam, ngày càng có giá trị lớn lao trong quá trình dung hợp đa văn hóa để tạo nên diện mạo văn hóa Nam Bộ Việt Nam trong suốt 300 năm qua.

Danh sách sách

Hỗ trợ khách hàng

Nhận bản tin

Liên kết website