Thống kê trong kinh doanh và quản lý

Thống kê trong kinh doanh và quản lý
 • Thống kê trong kinh doanh và quản lý

 • - Tác giả:MBA.Nguyễn Văn Dung
 • - Nhà xuất bản:Giao thông vận tải
 • - Số trang:432
 • - Kích thước:16 x 24 cm (hhuy)
 • Trọng lượng:

  500 g

 • Giá bìa:

  108.000 đ

 • Giá bán:

  103.000 đ

Lý thuyết cơ bản - Toán ứng dụng - Đáp án Trong lĩnh vực kinh doanh và quản trị, các chuyên viên, nhà quản lý luôn phải thực hiện các phán đoán định tính hay định lượng (Qualitative or Quantitative) để lựa chọn giữa các phương án (Alternatives), các dự án (Project), các hợp đồng cam kết (contracts), đồng thời phải hoạch định các chiến lược (Strategy), kế hoạch (Plans) và chiến thuật (Tactics) kinh tế và kinh doanh, trong một thời kỳ tương lai luôn bị biến động bởi môi trường phức hợp các yếu tố rất khó dự báo (Forecasting)
Do vậy các chuyên viên, nhà quản lý thuộc mọi cấp độ (level) mong muốn có được các phương tiện để có thể đánh giá xác đáng và kịp thời nhất có thể được, về các tình huống kinh doanh và quản trị, đặc biệt dựa trên các phương pháp khoa học, nhận định được các con số xấp xỉ về doanh thu, lợi nhuận... để ra
quyết định đúng đắn (proper decision)
Quyển sách này kỳ vọng giúp các nhà quản lý và chuyên viên các công cụ thống kê mang tính phán đoán và định lượng:
·     
Thống kê mô tả (Descriptive) về tình huống
·     
Thống kê suy diễn (Inference) về tình huống
·     
Các phương pháp chọn mẫu để khảo sát
·     
Các phương pháp kiểm định (Testing) để chọn phương án đúng
·     
Tính toán các trị trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn là các đặc trưng về xu hướng và mức độ biến động so với vị trí trung tâm
·     
Phân tích chuỗi thời gian (Time Series Analysis)
·     
Xác định phân bố xác suất (Probabilities distribution) nhằm mô phỏng thực tiễn
Đặc biệt quyển sách tích hợp các yếu tố:
·      
Lý thuyết cơ bản
·      
Bài toán tình huống đa dạng về kinh doanh và quản lý trong thực tiễn
·      
Đáp án các bài toán
Quyển sách kỳ vọng trợ giúp các sinh viên khối kinh tế – quản trị, các nhà quản lý, các chuyên viên có được phương tiện phán đoán và ra quyết định đúng đắn, kịp thời, dẫn đến lợi thế cạnh tranh.

Danh sách sách

Nhận bản tin

Liên kết website