Thi cử học vị học hàm dưới các triều đại phong kiến Việt Nam

Thi cử học vị học hàm dưới các triều đại phong kiến Việt Nam
 • Thi cử học vị học hàm dưới các triều đại phong kiến Việt Nam

 • - Tác giả:Đinh Văn Niêm
 • - Nhà xuất bản:Lao động
 • - Số trang:889
 • - Kích thước:16x24cm
 • - Năm xuất bản :2014
 • - Hình thức bìa :BÌA CỨNG
 • - Công ty phát hành:DONGTAY
 • Trọng lượng:

  1.200 g

 • Giá bìa:

  230.000 đ

 • Giá bán:

  215.000 đ

.

.

Thi cử, học vị, học hàm dưới các triều đại phong kiến Việt NamGiới thiệu về nội dung: Cuốn sách  Thi cử, học vị, học hàm dưới các triều đại phong kiến Việt Nam của soạn giả Đinh Văn Niêm là tập sách có giá trị, đóng góp tích cực vào việc nghiên cứu lịch sử, đặc biệt là lịch sử khoa bảng nước nhà thời phong kiến. Cuốn sách ghi chép kỹ lưỡng, đầy đủ, hầu hết, soạn giả đã căn cứ vào các tài liệu cổ dịch ra rất trọn vẹn đúng theo phương pháp biên niên, lại tỏ ra rất trung thành, khách quan. Sách ghi chép đầy đủ kết quả học tập thi cử của các nho sinh, học sĩ của nước nhà ở tất cả các trường thi ( các trấn và các tỉnh)  từ năm 1070 đến 1919 ( tức là từ Lý Thánh Tông đến Khải Định), còn ghi thêm các kỳ thi đời các chúa Nguyễn cát cứ Đàng Trong.

Cuốn sách là công trình khảo cứu có giá trị, ngoài 2 phần chính: Khái quát về học tập và thi cử ở nước ta thời kỳ phong kiến; Những chiếu dụ về giáo dục, học tập, thi cử và những khoa thi và những người thi đỗ ở các kỳ thi; còn thêm phần Kết luận  lại những phần đã nêu ở trên, bổ sung thêm phần Phụ Lục giải thích một số định nghĩa  về học vị, học hàm và tước vị…. giúp người đọc dễ hiều, và hiểu sâu sắc, cụ thể hơn.


Thi cử học vị học hàm dưới các triều đại phong kiến Việt Nam

Danh sách sách

Nhận bản tin

Liên kết website