Tài chính kế toán

-26%

Bán khống

Giá bìa:149.000 VNĐ

Giá bán:109.000 VNĐ

-13%

Hướng dẫn tối ưu hóa chuỗi cung ứng

Giá bìa:75.000 VNĐ

Giá bán:65.000 VNĐ

-14%

Trí Tuệ Tài Chính(2018)

Giá bìa:139.000 VNĐ

Giá bán:119.000 VNĐ

hệ thống thông tin tài chính ngân hàng

Giá bìa:63.000 VNĐ

Giá bán:63.000 VNĐ

-5%

Giáo Trình Kinh Doanh Thương Mại Quốc Tế

Giá bìa:185.000 VNĐ

Giá bán:175.000 VNĐ

-20%

Đồng Tiền Lên Ngôi- lịch sử tài chính thế giới

Giá bìa:115.000 VNĐ

Giá bán:92.000 VNĐ

-14%

Quản Trị Rủi Ro Trong Ngân Hàng

Giá bìa:369.000 VNĐ

Giá bán:369.000 VNĐ

-7%

Tài chính hành vi

Giá bìa:399.000 VNĐ

Giá bán:370.000 VNĐ

-11%

Nguyên lý kế toán ( lý thuyết và bài tập )

Giá bìa:96.000 VNĐ

Giá bán:85.000 VNĐ

-20%

Tài chính doanh nghiệp - lý thuyết và bài tập

Giá bìa:168.000 VNĐ

Giá bán:134.000 VNĐ

-18%

Nguyên Lý Kế Toán (Lý Thuyết Và Bài Tập)

Giá bìa:128.000 VNĐ

Giá bán:104.000 VNĐ

-15%

Bài tập và bài giải kế toán quản trị

Giá bìa:98.000 VNĐ

Giá bán:83.000 VNĐ

-15%

Dự Báo Và Phân Tích Dữ Liệu Trong Kinh Tế Và Tài Chính

Giá bìa:128.000 VNĐ

Giá bán:108.800 VNĐ

-10%

Quản trị tài chính (tác giả : Nguyễn Thanh Liêm )

Giá bìa:158.000 VNĐ

Giá bán:142.000 VNĐ

-17%

Bài tập bài giải nghiệp vụ ngân hàng Thương Mại

Giá bìa:81.000 VNĐ

Giá bán:67.000 VNĐ

-10%

Tài Chính Doanh Nghiệp Căn Bản ( phần 1 )

Giá bìa:78.000 VNĐ

Giá bán:70.000 VNĐ

-9%

Tài chính doanh nghiệp căn bản (Phần 2)

Giá bìa:82.000 VNĐ

Giá bán:74.000 VNĐ

-14%

26 chuẩn mực Kế toán Việt Nam

Giá bìa:148.000 VNĐ

Giá bán:126.000 VNĐ

-10%

Trí Tuệ Tài Chính

Giá bìa:99.000 VNĐ

Giá bán:89.000 VNĐ

-10%

Tài Chính 101 - Tài Chính Cho Mọi Người

Giá bìa:99.000 VNĐ

Giá bán:89.000 VNĐ

thị trường tài chính và các định chế tài chính

Giá bìa:96.500 VNĐ

Giá bán:96.500 VNĐ

Kế Toán Ngân Hàng

Giá bìa:89.000 VNĐ

Giá bán:89.000 VNĐ

Kế toán chi phí

Giá bìa:95.000 VNĐ

Giá bán:95.000 VNĐ

-5%

Kinh tế lượng

Giá bìa:125.000 VNĐ

Giá bán:118.500 VNĐ

Tín Dụng Ngân Hàng

Giá bìa:70.000 VNĐ

Giá bán:70.000 VNĐ

MARKETING NGÂN HÀNG

Giá bìa:45.000 VNĐ

Giá bán:45.000 VNĐ

-5%

Kế toán quản trị (tb)

Giá bìa:114.000 VNĐ

Giá bán:108.000 VNĐ

-9%

Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Giá bìa:99.000 VNĐ

Giá bán:90.000 VNĐ

-2%

QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG CẠNH TRANH TOÀN CẦU

Giá bìa:214.000 VNĐ

Giá bán:209.000 VNĐ

Danh sách sách

Nhận bản tin

Liên kết website