Tài chính kế toán

-49%

hệ thống thông tin tài chính ngân hàng

Giá bìa:63.000 VNĐ

Giá bán:32.000 VNĐ

-16%

Tiền Đấu Với Vàng

Giá bìa:149.000 VNĐ

Giá bán:125.000 VNĐ

-26%

Bán khống

Giá bìa:149.000 VNĐ

Giá bán:109.000 VNĐ

-13%

Hướng dẫn tối ưu hóa chuỗi cung ứng

Giá bìa:75.000 VNĐ

Giá bán:65.000 VNĐ

-14%

Trí Tuệ Tài Chính(2018)

Giá bìa:139.000 VNĐ

Giá bán:119.000 VNĐ

-20%

Đồng Tiền Lên Ngôi- lịch sử tài chính thế giới

Giá bìa:115.000 VNĐ

Giá bán:92.000 VNĐ

-14%

Quản Trị Rủi Ro Trong Ngân Hàng

Giá bìa:369.000 VNĐ

Giá bán:369.000 VNĐ

-20%

Tài chính doanh nghiệp - lý thuyết và bài tập

Giá bìa:168.000 VNĐ

Giá bán:134.000 VNĐ

-15%

Dự Báo Và Phân Tích Dữ Liệu Trong Kinh Tế Và Tài Chính

Giá bìa:128.000 VNĐ

Giá bán:108.800 VNĐ

-10%

Quản trị tài chính (tác giả : Nguyễn Thanh Liêm )

Giá bìa:158.000 VNĐ

Giá bán:142.000 VNĐ

-10%

Tài Chính Doanh Nghiệp Căn Bản ( phần 1 )

Giá bìa:78.000 VNĐ

Giá bán:70.000 VNĐ

-9%

Tài chính doanh nghiệp căn bản (Phần 2)

Giá bìa:82.000 VNĐ

Giá bán:74.000 VNĐ

-14%

26 chuẩn mực Kế toán Việt Nam

Giá bìa:148.000 VNĐ

Giá bán:126.000 VNĐ

-10%

Trí Tuệ Tài Chính

Giá bìa:99.000 VNĐ

Giá bán:89.000 VNĐ

-10%

Tài Chính 101 - Tài Chính Cho Mọi Người

Giá bìa:99.000 VNĐ

Giá bán:89.000 VNĐ

Kế Toán Ngân Hàng

Giá bìa:89.000 VNĐ

Giá bán:89.000 VNĐ

Kế toán chi phí

Giá bìa:95.000 VNĐ

Giá bán:95.000 VNĐ

-5%

Kinh tế lượng

Giá bìa:125.000 VNĐ

Giá bán:118.500 VNĐ

Tín Dụng Ngân Hàng

Giá bìa:70.000 VNĐ

Giá bán:70.000 VNĐ

MARKETING NGÂN HÀNG

Giá bìa:45.000 VNĐ

Giá bán:45.000 VNĐ

-2%

QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG CẠNH TRANH TOÀN CẦU

Giá bìa:214.000 VNĐ

Giá bán:209.000 VNĐ

-4%

Tiền tệ ngân hàng (ĐHQG TPHCM)

Giá bìa:71.000 VNĐ

Giá bán:68.000 VNĐ

Quản Trị Tài Chính-(Cengage Learning)

Giá bìa:323.000 VNĐ

Giá bán:323.000 VNĐ

-10%

Kế Toán ngôn ngữ kinh doanh

Giá bìa:109.000 VNĐ

Giá bán:98.000 VNĐ

-4%

Quản trị tài chính ngắn hạn

Giá bìa:65.000 VNĐ

Giá bán:61.800 VNĐ

-5%

kỹ thuật soạn thảo và trình bày văn bản

Giá bìa:32.000 VNĐ

Giá bán:30.400 VNĐ

-5%

Hướng dẫn kinh doanh xuất nhập khẩu

Giá bìa:140.000 VNĐ

Giá bán:133.000 VNĐ

-10%

Thanh toán và tín dụng xuất nhập khẩu

Giá bìa:98.000 VNĐ

Giá bán:88.200 VNĐ

-10%

Chiến lược quản trị dòng tiền mặt tạo lợi nhuận

Giá bìa:87.000 VNĐ

Giá bán:78.300 VNĐ

-10%

Quản trị tài chính đầu tư

Giá bìa:250.000 VNĐ

Giá bán:225.000 VNĐ

Danh sách sách

Nhận bản tin

Liên kết website