Tài Chính Doanh Nghiệp Căn Bản ( phần 1 )

Tài Chính Doanh Nghiệp Căn Bản ( phần 1 )
 • Tài Chính Doanh Nghiệp Căn Bản ( phần 1 )

 • - Tác giả:Nguyễn Minh Kiều
 • - Nhà xuất bản:Thống kê
 • - Số trang:426
 • - Kích thước:16 x 24 cm
 • - Năm xuất bản :2014
 • - Hình thức bìa :Bìa mềm
 • - Công ty phát hành:T.M
 • Trọng lượng:

  700 g

 • Giá bìa:

  78.000 đ

 • Giá bán:

  70.000 đ

 • Hết hàng

.

Phần 1: Những vấn đề căn bản về tài chính doanh nghiệp - gồm 4 chương:

 • Chương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp.

 • Chương 2: Phân tích các báo cáo tài chính doanh nghiệp.

 • Chương 3: Thời giá tiền tệ và mô hình chiết khấu dòng tiền.

 • Chương 4: Lợi nhuận, rủi ro và mô hình định giá tài sản vốn.

Mục tiêu của phần này là trang bị kiến thức căn bản làm nền tảng cho việc nghiên cứu các chương ở những phần tiếp theo.

Phần 2: Định giá và quyết định đầu tư - gồm 5 chương:

 • Chương 5: Định giá và quyết định đầu tư chứng khoán nợ.

 • Chương 6: Định giá và quyết định đầu tư chứng khoán vốn.

 • Chương 7: Phân tích và quyết định đầu tư dự án.

 • Chương 8: Phân tích và quyết định thuê tài sản.

 • Chương 9: Phân tích và quyết định đầu tư tài sản lưu động.

Mục tiêu của phần này là trang bị kiến thức và công cụ phân tích và định giá để giúp ra các quyết định đầu tư, một trong ba quyết định chủ yếu của tài chính doanh nghiệp.

Ngoài ra ở cuối một số chương còn có trình bày các nghiên cứu tình huống nhằm giúp bạn đọc hiểu được cách thức ứng dụng và đưa các khái niệm cũng như lý thuyết tài chính học tập được ở các nước vào Việt Nam.

Danh sách sách

Nhận bản tin

Liên kết website