tài chính doanh nghiệp căn bản ( lý thuyết bài tập bài giải )

tài chính doanh nghiệp căn bản ( lý thuyết bài tập bài giải )
 • tài chính doanh nghiệp căn bản ( lý thuyết bài tập bài giải )

 • - Tác giả:TS. Nguyễn Minh Kiều.
 • - Nhà xuất bản:Lao Động Xã hội
 • - Số trang:900
 • - Kích thước:16 x 24 cm
 • - Năm xuất bản :2015
 • - Hình thức bìa :bìa mềm
 • - Công ty phát hành:tm
 • Trọng lượng:

  1.220 g

 • Giá bìa:

  178.000 đ

 • Giá bán:

  152.000 đ

 • Hết hàng

.

Tài Chính Doanh Nghiệp Căn Bản

Luồng gió đổi mới bắt đầu từ năm 1986 đã thổi các khái niệm và lý thuyết quản trị tài chính và tài chính công ty từ các nước phát triển, đặc biệt là Mỹ, vào Việt Nam. Từ đó đến nay, những khái niệm quản trị và lý thuyết tài chính công ty từng bước được học tập và truyền bá vào Việt Nam. Thẳng thắn mà nói đấy là một đóng góp quan trọng, nhưng quan trọng hơn nữa là làm sao ứng dụng được các khái niệm và lý thuyết tài chính được xây dựng và phát triển từ các nước tiên tiến vào bối cảnh của Việt Nam.


Quyển sách “Tài chính doanh nghiệp căn bản - Lý thuyết và thực hành quản lý ứng dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam” nghiên cứu kế thừa và vận dụng các khái niệm và lý thuyết quản trị tài chính và tài chính công ty được trình bày trong các tác phẩm nổi tiếng của các giáo sư ở các trường đại học Mỹ.


Nét độc đáo của quyển sách này là biết chắt lọc những khái niệm và lý thuyết nào phù hợp và có khả năng ứng dụng ở Việt Nam và trình bày theo trật tự và hệ thống sao cho dễ đọc, dễ hiểu, dễ theo dõi, và đặc biệt, dễ ứng dụng đối với độc giả.


Nội dung sách bao gồm:


- Về tác giả


- Lời nói đầu


- Cảm tạ


- Lời nhà xuất bản


Phần 1: Những vấn đề căn bản về tài chính doanh nghiệp


* Chương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp


* Chương 2: Phân tích các báo cáo tài chính doanh nghiệp


* Chương 3: Thời giá tiền tệ và mô hình chiết khấu dòng tiền


* Chương 4: Lợi nhuận, rủi ro và mô hình định giá tài sản vốn


Phần 2: Định giá và quyết định đầu tư


* Chương 5: Định giá và quyết định đầu tư chứng khoán nợ


* Chương 6: Định giá và quyết định đầu tư chứng khoán vốn


* Chương 7: Phân tích và quyết định đầu tư dự án


* Chương 8: Phân tích và quyết định thuê tài sản


* Chương 9: Phân tích và quyết định đầu tư tài sản lưu động


Phần 3: Quyết định nguồn vốn và chính sách cổ tức


* Chương 10: Đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính


* Chương 11: Quyết định nguồn vốn và chi phí sử dụng vốn


* Chương 12: Quyết định cơ cấu vốn


* Chương 13: Quyết định chính sách cổ tức


Phần 4: Những quyết định khác của tài chính doanh nghiệp


* Chương 14: Quyết định sáp nhập và thâu tóm công ty


* Chương 15: Nhận dạng và đo lường rủi ro tài chính


* Chương 16: Quản lý rủi ro tín dụng và rủi ro lãi suất


* Chương 17: Quản lý rủi ro tỷ giá và tổn thất ngoại hối


- Tài liệu tham khảo

Danh sách sách

Nhận bản tin

Liên kết website