Sách Kinh tế

-11%

Phân Tích Dữ Liệu Với R - Hỏi Và Đáp

Giá bìa:180.000 VNĐ

Giá bán:160.000 VNĐ

-7%

TRIẾT LÝ LÀM GIÀU CỦA NGƯỜI DO THÁI

Giá bìa:128.000 VNĐ

Giá bán:118.000 VNĐ

-10%

RA QUYẾT ĐỊNH VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Giá bìa:55.000 VNĐ

Giá bán:49.000 VNĐ

-10%

NGHỆ THUẬT QUẢN LÝ CON NGƯỜI

Giá bìa:99.000 VNĐ

Giá bán:89.000 VNĐ

-9%

NHÀ LÃNH ĐẠO BIẾT LẮNG NGHE

Giá bìa:108.000 VNĐ

Giá bán:98.000 VNĐ

-10%

Tôi Đã Làm Giàu Như Thế Nào?

Giá bìa:97.000 VNĐ

Giá bán:87.000 VNĐ

-12%

ĐỪNG CHẠY THEO NGƯỜI KHÁC

Giá bìa:78.000 VNĐ

Giá bán:68.000 VNĐ

-11%

Lãnh Đạo Giỏi Phải Biết Tạo Niềm Vui

Giá bìa:249.000 VNĐ

Giá bán:220.000 VNĐ

-18%

Học Cách Thiết Kế Slide

Giá bìa:239.000 VNĐ

Giá bán:195.000 VNĐ

-18%

Nghệ Thuật Quản Trị Khởi Nghiệp

Giá bìa:159.000 VNĐ

Giá bán:130.000 VNĐ

-20%

NGƯỜI DÁM CHO ĐI BÁN ĐƯỢC NHIỀU HƠN

Giá bìa:125.000 VNĐ

Giá bán:100.000 VNĐ

-19%

HBR - On Leadership Lãnh Đạo

Giá bìa:199.000 VNĐ

Giá bán:160.000 VNĐ

-14%

Lý Thuyết Trò Chơi Trong Kinh Doanh

Giá bìa:129.000 VNĐ

Giá bán:110.000 VNĐ

-19%

Thuật Bán Hàng Đỉnh Cao

Giá bìa:105.000 VNĐ

Giá bán:85.000 VNĐ

-16%

Từ Zero Đến Zara

Giá bìa:95.000 VNĐ

Giá bán:79.000 VNĐ

-13%

Những Kẻ Xuất Chúng

Giá bìa:139.000 VNĐ

Giá bán:120.000 VNĐ

-16%

Cẩm Nang Chọn Nghề

Giá bìa:119.000 VNĐ

Giá bán:99.000 VNĐ

-19%

CẢM NHẬN VÀ ỨNG PHÓ

Giá bìa:105.000 VNĐ

Giá bán:85.000 VNĐ

-15%

Thành Phố Khởi Nghiệp

Giá bìa:189.000 VNĐ

Giá bán:160.000 VNĐ

-18%

Những Ngã Rẽ Nghề Nghiệp

Giá bìa:159.000 VNĐ

Giá bán:129.000 VNĐ

-7%

Dịch Vụ Khách Hàng 5 Sao

Giá bìa:129.000 VNĐ

Giá bán:119.000 VNĐ

-18%

Làm Chủ Quán Cà Phê

Giá bìa:139.000 VNĐ

Giá bán:113.000 VNĐ

-15%

CẠNH TRANH KHÔNG CẦN MAY MẮN

Giá bìa:140.000 VNĐ

Giá bán:119.000 VNĐ

-15%

21 phẩm chất vàng của nhà lãnh đạo

Giá bìa:89.000 VNĐ

Giá bán:75.000 VNĐ

-16%

Phù Thủy Sàn Chứng Khoán

Giá bìa:239.000 VNĐ

Giá bán:200.000 VNĐ

-16%

Tài Trợ Vốn Dựa Trên Giá Trị Tài Sản Bảo Đảm

Giá bìa:199.000 VNĐ

Giá bán:166.000 VNĐ

-10%

MBA TRONG ĐỜI THỰC

Giá bìa:110.000 VNĐ

Giá bán:99.000 VNĐ

-13%

MARKETING ĐỂ CẠNH TRANH

Giá bìa:145.000 VNĐ

Giá bán:125.000 VNĐ

-12%

Trước khi tôi là CEO

Giá bìa:125.000 VNĐ

Giá bán:109.000 VNĐ

-19%

Đừng Để Nước Đến Chân Mới Nhảy

Giá bìa:99.000 VNĐ

Giá bán:80.000 VNĐ

-20%

99 phương án khuyến mãi diệu kỳ trong bán lẻ

Giá bìa:99.000 VNĐ

Giá bán:79.000 VNĐ

Danh sách sách

Hỗ trợ khách hàng

Nhận bản tin

Liên kết website