Quản trị tài chính ngắn hạn

Quản trị tài chính ngắn hạn
 • Quản trị tài chính ngắn hạn

 • - Tác giả:Nguyễn Tấn Bình
 • - Nhà xuất bản:Thống kê
 • - Số trang:498
 • - Kích thước:16x24
 • Trọng lượng:

  600 g

 • Giá bìa:

  65.000 đ

 • Giá bán:

  61.800 đ

 • Hết hàng
giảm giá 5% Mục Lục:
Chương 1: Tổng quát về vốn lưu động
Chương 2: Khả năng thanh khoản
Chương 3: Định giá
Chương 4: Quản trị hàng tồn kho
Chương 5: Quản trị tiền mặt
Chương 6: Quản trị khoản phải thu
Chương 7: Chính sách bán chịu
Chương 8: Quản lý khoản phải trả
Chương 9: Dự báo tiền mặt
Chương 10: Thị trường tiền tệ
Chương 11: Quản trị đầu tư ngắn hạn
Chương 12: Huy động vốn ngắn hạn.

Danh sách sách

Nhận bản tin

Liên kết website