Quản Trị Rủi Ro Trong Ngân Hàng

Quản Trị Rủi Ro Trong Ngân Hàng
 • Quản Trị Rủi Ro Trong Ngân Hàng

 • - Tác giả:Joel Bessis.
 • - Nhà xuất bản:Lao động Xã hội
 • - Số trang:960
 • - Kích thước:20 x 28 cm-sloc
 • - Năm xuất bản :2014
 • - Hình thức bìa :bìa cứng
 • - Công ty phát hành:SL
 • Trọng lượng:

  1.958 g

 • Giá bìa:

  369.000 đ

 • Giá bán:

  369.000 đ

 • Hết hàng

.

Quản lý rủi ro chưa bao giờ quan trọng như bây giờ...

Tái bản lần thứ ba, cuốn sách quan trọng này của Joel Bessis đã được chỉnh sửa và cập nhật toàn diện để nghiên cứu gương mặt thay đổi của quản lý rủi ro.

Hoàn toàn được tái cấu trúc với những tài liệu và thảo luận mới về những sản phẩm tài chính mới, phái sinh, Basel II, mô hình tín dụng dựa trên mô hình cường độ thời gian, thực thi những hệ thống rủi ro và mô hình cường độ của vỡ nợ, nó còn bao gồm một mục về dưới chuẩn để nói về những cơ chế khủng hoảng và những điều kiện tài chính khó khăn gần đây. Cuốn sách cho rằng những cách thức và kỹ thuật quản lý rủi ro vẫn rất quan trọng nếu được thực thi một cách đúng đắn với sự điều hành phù hợp.

Quản lý rủi ro trong ngân hàng, phiên bản ba, khảo sát mọi khía cạnh của quản lý rủi ro và nhấn mạnh sự cần thiết phải hiểu những vấn đề khái niệm và thực thi của quản lý rủi ro và xem xét những kỹ thuật và vấn đề thực tế mới nhất, bao gồm:

 • Quản lý rủi ro tại ngân hàng
 • Quản lý nợ tài sản
 • Quy định rủi ro và tiêu chuẩn kế toán
 • Các mô hình rủi ro thị trường
 • Các mô hình rủi ro tín dụng
 • Mô phỏng những sự phụ thuộc
 • Các mô hình danh mục đầu tư tín dụng
 • Phân bổ vốn
 • Hoạt động điều chỉnh theo rủi ro
 • Quản lý danh mục đầu tư tín dụng

Xây dựng trên thành công của tác phẩm kinh điển này, phiên bản ba là một tài liệu không thể thiếu cho những sinh viên MBA, những người hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng và dịch vụ tài chính, những người điều hành ngân hàng và những nhân viên kiểm toán.

***

MỤC LỤC:
Chương 1: Cuộc khủng hoảng tài chính 2007 -2008
Chương 2: Nghiệp vụ ngân hàng
Chương 3: Rủi ro và quản lý rủi ro
Chương 4: Quản lý rủi ro
Chương 5: Các sản phẩm ngân hàng và tài chính
Chương 6: Những điều căn bản về những sản phẩm phái sinh
Chương 7: Rủi ro lãi suất và phái sinh lãi suất
Chương 8: Rủi ro giao dịch ngoại hối và phái sinh giao dịch ngoại hối
Chương 9: Phái sinh tín dụng
Chương 10: Các hàm phân phối
Chương 11: Lợi nhuận rời rạc và liên tục
Chương 12: Quá trình ngẫu nhiên
Chương 13: Đánh giá và định giá rủi ro
Chương 14: Một số ứng dụng của các kỹ thuật đánh giá
Chương 15: Mô phỏng rủi ro
Chương 16: Độ biến động
Chương 17: Đo lường giá trị gặp rủi ro
Chương 18: VaR và vốn
Chương 19: Các quy định ngân hàng: Basel 1 và rủi ro thị trường
Chương 20: Các quy định ngân hàng: Hiệp ước Basel 2
Chương 21: Các tiêu chuẩn kế toán
Chương 22: Quản lý tính thanh khoản và khe hở tính thanh khoản
Chương 23: Khe hở lãi suất
Chương 24: ALM và các chính sách phòng hộ
Chương 25: Rủi ro lựa chọn ẩn
Chương 26: Giá trị kinh tế của bảng cân đối kế toán
Chương 27: Giá trị kinh tế và rủi ro độ lồi
Chương 28: Hệ thống định giá chuyển khoản
Chương 28: Giá chuyển khoản kinh tế
Chương 29: Giá chuyển khoản kinh tế
Chương 30: Tương quan và hiệp phương sai
Chương 31: Xác suất điều kiện
Chương 32: Mô hình nhân tố
Chương 33: Tính phụ thuộc và các hàm Copula
Chương 34: Mô phỏng với mô hình nhân tố hoặc phương pháp Copula
Chương 35: VaR Delta chuẩn
Chương 36: Mô phỏng lịch sử và mô phỏng giả thiết
Chương 37: Mô phỏng lãi suất
Chương 38: Back Test, đạt tiêu chuẩn và stress test
Chương 39: Dữ liệu rủi ro tín dụng
Chương 40: Hệ thống xếp hạng
Chương 41: Các mô hình thống kê và tính điểm
Chương 42: Cách tiếp vận với quyền chọn với vỡ nợ và chuyển hạng
Chương 43: Xác suất vỡ nợ và cường độ vỡ nợ
Chương 44: Nguy cơ tiềm năng rủi ro tín dụng
Chương 45: Mô phỏng sự hồi phục
Chương 46: Đánh giá rủi ro tín dụng và chênh lệch tín dụng
Chương 47: Các tính phụ thuộc của sự kiện tín dụng
Chương 48: Ví dụ về phân phối thua lỗ danh mục đầu tư
Chương 49: Phân phối thua lỗ phân tích
Chương 50: Mô phỏng phân phối thua lỗ danh mục đầu tư tín dụng
Chương 51: Mô hình danh mục đầu tư tín dụng
Chương 52: Vốn kinh tế và VaR rủi ro tín dụng
Chương 53: Phân bổ vốn và các đóng góp rủi ro

Danh sách sách

Nhận bản tin

Liên kết website