Quản trị kinh doanh

-15%

Tất Tần Tật Về Quản Lý Dự Án

Giá bìa:119.000 VNĐ

Giá bán:100.000 VNĐ

-8%

NHÀ LÃNH ĐẠO TƯƠNG LAI

Giá bìa:162.000 VNĐ

Giá bán:148.000 VNĐ

-15%

Để Xây Dựng Doanh Nghiệp Hiệu Quả

Giá bìa:119.000 VNĐ

Giá bán:100.000 VNĐ

-18%

Nghĩ Khác Để Trở Thành Lãnh Đạo Xuất Sắc

Giá bìa:110.000 VNĐ

Giá bán:90.000 VNĐ

-16%

Báo Cáo Tài Chính Dưới Góc Nhìn Của Warren Buffett

Giá bìa:86.000 VNĐ

Giá bán:72.000 VNĐ

-14%

XÂY DỰNG NHÓM HIỆU QUẢ DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ BẬN RỘN

Giá bìa:99.000 VNĐ

Giá bán:85.000 VNĐ

-14%

Tinh Hoa Quản Trị Dự Án

Giá bìa:138.000 VNĐ

Giá bán:118.000 VNĐ

-10%

GOOGLE CÁCH QUẢN TRỊ MỘT CÔNG TY SÁNG TẠO

Giá bìa:140.000 VNĐ

Giá bán:125.000 VNĐ

-14%

Tối Ưu Hóa Kỹ Năng Lãnh Đạo

Giá bìa:69.000 VNĐ

Giá bán:59.000 VNĐ

-14%

8 QUY TẮC VÀNG KHỞI NGHIỆP

Giá bìa:69.000 VNĐ

Giá bán:59.000 VNĐ

-11%

Tư duy kế toán phải có trong kinh doanh

Giá bìa:89.000 VNĐ

Giá bán:79.000 VNĐ

-15%

NHƯỢNG QUYỀN KHỎI NGHIỆP

Giá bìa:160.000 VNĐ

Giá bán:135.000 VNĐ

-13%

Lãnh Đạo Bằng Sức Mạnh Trí Tuệ Cảm Xúc

Giá bìa:148.000 VNĐ

Giá bán:128.000 VNĐ

-11%

Ngụy Kế Trong Kinh Tế

Giá bìa:88.000 VNĐ

Giá bán:78.000 VNĐ

-12%

Chiến Lược Mở Rộng Kinh Doanh Từ Cốt Lõi

Giá bìa:109.000 VNĐ

Giá bán:95.000 VNĐ

-10%

Những Quy Tắc Trong Quản Lý

Giá bìa:129.000 VNĐ

Giá bán:115.000 VNĐ

-16%

Thuật Lãnh Đạo Khởi Nghiệp

Giá bìa:120.000 VNĐ

Giá bán:100.000 VNĐ

-16%

PHƯƠNG ĂN B

Giá bìa:125.000 VNĐ

Giá bán:105.000 VNĐ

-10%

Mở Rộng Từ Giá Trị Cốt Lõi

Giá bìa:79.000 VNĐ

Giá bán:71.000 VNĐ

-16%

Kế Hoạch Bí Ngô

Giá bìa:149.000 VNĐ

Giá bán:125.000 VNĐ

-17%

PHONG CÁCH SAMSUNG

Giá bìa:120.000 VNĐ

Giá bán:99.000 VNĐ

-15%

Lãnh Đạo Không Kiểm Soát

Giá bìa:65.000 VNĐ

Giá bán:55.000 VNĐ

-10%

VĨ ĐẠI DO LỰA CHỌN

Giá bìa:145.000 VNĐ

Giá bán:130.000 VNĐ

-10%

THAY ĐỔI

Giá bìa:110.000 VNĐ

Giá bán:99.000 VNĐ

-14%

45 GIÂY TẠO NÊN THAY ĐỔI

Giá bìa:70.000 VNĐ

Giá bán:60.000 VNĐ

-19%

Nghệ thuật ẩn mình

Giá bìa:229.000 VNĐ

Giá bán:185.000 VNĐ

-13%

5 Điểm Chết Trong Teamwork

Giá bìa:114.000 VNĐ

Giá bán:99.000 VNĐ

-15%

Những thói quen đáng giá triệu đô la

Giá bìa:95.000 VNĐ

Giá bán:80.000 VNĐ

-12%

ĐỪNG CHẠY THEO NGƯỜI KHÁC

Giá bìa:78.000 VNĐ

Giá bán:68.000 VNĐ

-18%

Phương Thức Amazon

Giá bìa:109.000 VNĐ

Giá bán:89.000 VNĐ

-15%

Bong Bóng Kinh Tế Và Làn Sóng Vỡ Nợ Quốc Gia

Giá bìa:129.000 VNĐ

Giá bán:109.000 VNĐ

Danh sách sách

Nhận bản tin

Liên kết website