QUẢN TRỊ BÁN HÀNG

QUẢN TRỊ BÁN HÀNG
 • QUẢN TRỊ BÁN HÀNG

 • - Tác giả: TS Bùi Văn Danh - MBA Nguyễn Văn Dung - ThS Lê Quang Khôi
 • - Nhà xuất bản:phương đông
 • - Số trang:376
 • - Kích thước:16x24cm -hh
 • Trọng lượng:

  700 g

 • Giá bìa:

  94.000 đ

 • Giá bán:

  89.000 đ

Quản  Trị  Bán Hàng (Sales Management) đề cập các chủ đề quan trọng về quản trị kinh doanh – bán hàng, các kiến thức, kỹ năng và năng lực (Knowledge, Skills, and Abilities - KSAs), định hình một quản trị viên giỏi, các trải nghiệm và các kỹ thuật giúp quản trị viên thành công trong sự nghiệp kinh doanh, trong các tình huống kinh doanh trong nước và quốc tế.

Rất nhiều nhà quản trị và lãnh đạo là các quản trị viên bán hàng giỏi, kết hợp tư duy và khoa học quản trị với trải nghiệm xử lý các tình huống phức tạp, quản trị viên bán hàng sẽ cần có được các kỹ năng, năng lực cần thiết để hoạt động hiệu quả, và đào tạo được các nhóm kinh doanh sáng tạo và năng suất, có năng lực động viên, hướng dẫn, lãnh đạo, để nhóm hướng về các mục tiêu kinh doanh then chốt, và có tầm nhìn linh hoạt và sâu sắc, đáp ứng hiệu quả các biến động tương lai, đào tạo được các đại diện bán hàng (sales representatives) khéo léo và năng động, sử dụng được các kỹ thuật định tính và định lượng để dự báo tiềm năng doanh số các khu vực khách hàng. Các quản trị viên bán hàng tầm cỡ quốc gia và quốc tế sẽ vận dụng tốt các kỹ năng nâng cao như bán hàng qua điện thoại (telesales, telemarketing), bán hàng tư vấn (consultative sales), bán hàng trực tuyến (online sales)…

Quản  Trị  Bán Hàng gồm các Phần quan trọng sau:

PHẦN 1: TÓM TẮT LÝ THUYẾT

PHẦN 2: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM & ĐÁP ÁN

PHẦN 3: CÂU HỎI TƯ DUY - THẢO LUẬN & ĐÁP ÁN

PHẦN 4: ĐỀ THI MẪU & ĐÁP ÁN

PHẦN 5:  NGHIÊN CỨU THEO CHỦ ĐỀ VÀ TÌNH HUỐNG & GỢI Ý

Với các chủ đề then chốt

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ BÁN HÀNG

             (Overview Of Sales Management)

Chương 2: CÁC PHƯƠNG THỨC BÁN HÀNG MỚI

             (New Selling Approaches)

Chương 3: HOẠCH ĐỊNH CHỨC NĂNG BÁN HÀNG

             (Sales Planning)

Chương 4: DỰ BÁO DOANH SỐ TIỀM NĂNG

             (Potential Sales Forecasts)

Chương 5: QUẢN TRỊ CÁC KÊNH PHÂN PHỐI

             (Channel Management)

Chương 6: QUẢN TRỊ VIÊN BÁN HÀNG

             (Sales Managers)

Chương 7: TUYỂN DỤNG – ĐÀO TẠO – ĐÃI NGỘ

             (Selection – Training - Compensation)

Chương 8: QUẢN TRỊ THỜI GIAN, NĂNG SUẤT VÀ THÀNH QUẢ

             (Time, Productivity, And Performance Management)

Chương 9: CÁC PHƯƠNG THỨC BÁN HÀNG RA NƯỚC NGOÀI

             (Overseas Selling Approaches)

Quyển sách có đặc điểm Cơ bản và Hiện đại, Lý thuyết cô đọng và Thực tiễn, với Câu hỏi Trắc nghiệm, Câu hỏi Tư duy, các Đề thi mẫu, Các Nghiên cứu Chủ đề và Tình huống (Topic and Case Study) và đáp án, dành cho Sinh viên Đại học, Cao học Khối Quản trị Kinh doanh - Kinh tế, MBA, các Giảng Viên quan tâm nghiên cứu và áp dụng để thành công trong Quản trị  bán hàng trong nước và quốc tế.

Danh sách sách

Nhận bản tin

Liên kết website