phương pháp ngồi thiền

phương pháp ngồi thiền
 • phương pháp ngồi thiền

 • - Tác giả:Nguyễn Tuệ Chân
 • - Nhà xuất bản:Lao động
 • - Số trang:348
 • - Kích thước:13x19.5cm
 • - Năm xuất bản :2020
 • - Hình thức bìa :BÌA MỀM
 • Trọng lượng:

  500 g

 • Giá bìa:

  99.000 đ

 • Giá bán:

  79.000 đ

.

Pháp môn Thiền định là cơ sở để khai triển trí tuệ, lại càng là phương tiện y cứ để giải thoát khổ não, đối với thân tâm con người chúng ta rất có lợi ích. Trong quá trình tu chúng của Phật pháp, nó chiếm một địa vị cực quan trọng. Đức Phật Thích Ca lúc ngồi dưới cội Bồ Đề, khai ngộ thành Phật, đương thời ngài thành tựu chính giác trí tuệ vô thượng Bồ Đề, nhưng phương tiện mà ngài y cứ để chứng đắc vô thượng Phật trí thì chính là pháp môn Thiền định. Vì vậy Thiền pháp là quá trình tu chứng của đức Phật Đà, là phương tiện khai phát trí tuệ, mà không phải là cứu cánh của Phật trí. Nhưng nếu không có cơ sở của Thiền pháp thì cứu cánh Phật trí khó mà thành tựu viên mãn. Tập sách này cố gắng tóm thuật các kinh sách nói về phương pháp tọa Thiền, với hy vọng giúp ích được ít nhiều các bạn đọc muốn tìm hiểu về đề tài này. MỤC LỤC Lời tựa Chương 1: Thiền định học-- Chương 2: Sự phát triển của lý luận thiền định--- Chương 3: Ý nghĩa của tu học thiền định--- Chương 4: Điều kiện cốt yếu cơ bản của tọa thiền--- Chương 5: Công việc chuẩn bị khi ngồi thiền--- Chương 6: Phương pháp và nguyên lý tọa thiền--- Chương 7: Chứng nghiệm của cảnh giới thiền định---- Thuật ngữ thường dùng của Phật giáo Thiền tông.

Danh sách sách

Nhận bản tin

Liên kết website