Phê phán lý tính thuần túy ( bộ 2 tập)

Phê phán lý tính thuần túy ( bộ 2 tập)
 • Phê phán lý tính thuần túy ( bộ 2 tập)

 • - Tác giả:Immanuel Kant ,dich giả: Bùi văn nam Sơn
 • - Nhà xuất bản:văn học
 • - Số trang:1262
 • - Kích thước:16x24cm
 • - Năm xuất bản :2014
 • - Hình thức bìa :bìa cứng
 • - Công ty phát hành:T.Đ
 • Trọng lượng:

  2.500 g

 • Giá bìa:

  540.000 đ

 • Giá bán:

  367.000 đ

.

PHÊ PHÁN LÝ TÍNH THUẦN TÚY của Immanuel Kant được mọi người thừa nhận là tác phẩm nền tảng của triết học cổ điển Đức. Nó là chỗ kết tinh những nhận định có tính phê phán đối với nhiều trào lưu triết học trước đó (từ Platon cho tới Christian Wolff), đồng thời là điểm xuất phát và điểm quy chiếu của triết học cổ điển (duy tâm) Đức (Fichte, Schelling, Hegel) và có ảnh hưởng sâu đậm đến sự phát triển của triết học và khoa học Tây phương cho đến ngày nay. Song, PHÊ PHÁN LÝ TÍNH THUẦN TÚY không chỉ là một tác phẩm “bắt buộc phải đọc” của những ai muốn tìm hiểu và nghiên cứu triết học mà còn là một danh tác bất hủ của văn hóa Tây phương và của thế giới. Tác động của nó vượt ra khỏi lãnh vực chuyên môn của triết học. Hai đặc điểm nổi bật của tác phẩm là: một mặt, việc phê phán Siêu hình học cổ truyền đã làm rung chuyển cơ sở siêu hình học - thần học của thế giới quan truyền thống và do đó, là diễn đàn của “lý tính con người” buộc mọi thứ phải phục tùng sự “kiểm tra và phê phán tự do và công khai”. Mặt khác, tác phẩm phát triển những tiền đề cơ bản để nhận chân quyền tự do và tự trị của con người với tư cách là sinh vật có lý tính, tạo cơ sở cho sự tự - nhận thức về mặt đạo đức và pháp quyền của xã hội hiện đại.

Danh sách sách

Nhận bản tin

Liên kết website