PHÂN TÍCH DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU VỚI SPSS (bộ 2 tập)

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU VỚI SPSS (bộ 2 tập)
 • PHÂN TÍCH DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU VỚI SPSS (bộ 2 tập)

 • - Tác giả:Hoàng Trọng. Chu Nguyễn Mộng Ngọc.
 • - Nhà xuất bản:Hồng Đức
 • - Số trang:320
 • - Kích thước:16x24cm-sl
 • - Năm xuất bản :2008
 • - Hình thức bìa :bia mềm
 • Trọng lượng:

  750 g

 • Giá bìa:

  110.000 đ

 • Giá bán:

  110.000 đ

 • Hết hàng

.

Cuốn Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS - Tập 1 (Dùng với SPSS các phiên bản 11.5, 13, 14, 15, 16) phục vụ cho nhu cầu xử lý và phân tích căn bản của các sinh viên bậc cử nhân đang học các môn học liên quan như Thống kê, Kinh tế lượng, Phương pháp nghiên cứu, Phân tích dữ liệu.

 

Trong lần xuất bản này, tác giả không kèm đĩa chứa dữ liệu mẫu với sách vì dung lượng file này khá nhỏ. Tác giả để các file này trong một file nén và để trên mạng để độc giả ở tất cả mọi nơi đều có thể download.

MỤC LỤC:

Chương mở đầu: Giới thiệu phân tích dữ liệu

Chương 1: Phân loại dữ liệu, mã hoá, nhập liệu và một số xử lý trên biến

Chương 2: Làm sạch dữ liệu

Chương 3: Tóm tắt và trình bày dữ liệu

Chương 4: Kiểm định mối liên hệ giữa hai biến định tính

Chương 5: phân tích liên hệ giữa biến nguyên nhân định tính và biến kết quả định lượng: Kiểm định trung bình tổng thể

Chương 6: Phân tích liên hệ giữa biến nguyên nhân định tính và biến kết quả định lương phân tích phương sai

Chương 7: Kiểm định phi tham số

Chương 8: Kiểm định tỷ lệ

Chương 9: Tương quan và hồi qui tuyến tính

Tài liệu tham khảo

Phụ lục: Bản câu hỏi

Mục lục:

Chương 10: Hồi qui Binary Logistic

Chương 11: Đánh giá độ tin cậy của thang đo

Chương 12: Phân tích 1nhân tố

Chương 13: Phân tích biệt số

Chương 14: Phân tích cụm

Chương 15: Lập bản đồ nhận thức với đo lượng đa hướng và phân tích tương hợp

Chương 16: Các tiện ích (Utilities)

Tài liệu tham khảo

Danh sách sách

Nhận bản tin

Liên kết website