Nhặt Lá Bồ Đề

Nhặt Lá Bồ Đề
 • Nhặt Lá Bồ Đề

 • - Tác giả:Thích Thanh Từ
 • - Nhà xuất bản:tôn giáo
 • - Kích thước:14x20cm
 • - Năm xuất bản :2016
 • - Hình thức bìa :bìa mềm
 • Trọng lượng:

  700 g

 • Giá bìa:

  45.000 đ

 • Giá bán:

  45.000 đ

.

Phần 1: Trích Giảng Kinh A Hàm

 

1. Trả lời trong im lặng

 

Vua Ba Tư Nặc đến hỏi đạo Tỳ Kheo Ni Khema. Vua hỏi:

-- Sau khi Phật Niết bàn có còn chăng?

 

Bà Khema đáp:

-- Câu này Thế Tôn thường không trả lời.

 

Vua hỏi:

-- Như vậy sau khi Phật Niết bàn không còn chăng?

 

Bà đáp:

-- Câu này Thế Tôn thường không trả lời.

 

Vua hỏi tiếp:

-- Sau khi Phật Niết bàn cũng còn, cũng không còn chăng? Chẳng phải còn, chẳng phải không còn chăng?

 

Bà Khema cũng đáp:

-- Câu này Thế Tôn thường không trả lời.

 

Vua lại hỏi:

-- Vì sao không trả lời?

 

Bà đáp:

-- Ví như trong nước có nhà toán học giỏi, thử bảo toán xem cát sông Hằng là bao nhiêu, toán được không?

 

Vua đáp:

-- Không thể toán được.

 

Bà hỏi:

-- Lại bảo toán xem nước biển đại dương là bao nhiêu đấu, toán được không?

 

Vua cũng đáp:

-- Không thể toán được.

 

Bà nói:

-- Cũng vậy, Thế Tôn đã dứt sạch sắc, thọ, tưởng, hành, thức, không thấy có ta và của ta. Ngài đã vào chỗ thâm sâu không thể nghĩ lường được nên Phật không trả lời.

 

Vua lại đến hỏi Phật, Phật cũng đáp như vậy. Vua khen:

-- Hay thay! Hay thay! Phật và đệ tử Phật đều nói không khác.

Danh sách sách

Nhận bản tin

Liên kết website