Nhân sự & việc làm

-18%

Khởi Nghiệp Táo Bạo

Giá bìa:159.000 VNĐ

Giá bán:130.000 VNĐ

-6%

Nhà lãnh đạo không chức danh

Giá bìa:80.000 VNĐ

Giá bán:75.000 VNĐ

-17%

NÓI KHÔNG VỚI CHIẾN BINH GIAO THÔNG

Giá bìa:85.000 VNĐ

Giá bán:70.000 VNĐ

-20%

Phát triển kỹ năng lãnh đạo

Giá bìa:119.000 VNĐ

Giá bán:95.000 VNĐ

-19%

Học Một Đằng Làm Một Nẻo

Giá bìa:77.000 VNĐ

Giá bán:62.000 VNĐ

-20%

Khởi Nghiệp Đổi Mới Sáng Tạo Tư Duy Và Công Cụ

Giá bìa:169.000 VNĐ

Giá bán:135.000 VNĐ

-20%

Cuộc Chơi Khởi Nghiệp 2

Giá bìa:169.000 VNĐ

Giá bán:135.000 VNĐ

-20%

Cuộc Chơi Khởi Nghiệp 3

Giá bìa:169.000 VNĐ

Giá bán:135.000 VNĐ

-20%

Cuộc Chơi Khởi Nghiệp 1

Giá bìa:169.000 VNĐ

Giá bán:135.000 VNĐ

-20%

Những Kẻ Xuất Chúng

Giá bìa:139.000 VNĐ

Giá bán:111.000 VNĐ

-12%

Thanh niên khởi nghiệp

Giá bìa:79.000 VNĐ

Giá bán:69.000 VNĐ

-20%

Quy Tắc Của Google

Giá bìa:149.000 VNĐ

Giá bán:119.000 VNĐ

-15%

Sức Mạnh Của Ngôn Từ

Giá bìa:84.000 VNĐ

Giá bán:71.000 VNĐ

-10%

XÂY DỰNG MỘT NHÓM KINH DOANH THÀNH CÔNG

Giá bìa:55.000 VNĐ

Giá bán:49.000 VNĐ

-8%

Những Quy Tắc Trong Công Việc

Giá bìa:89.000 VNĐ

Giá bán:81.000 VNĐ

-7%

Để Trở Thành Samurai Tiếng Nhật

Giá bìa:79.000 VNĐ

Giá bán:73.000 VNĐ

Sức Mạnh Của Sự Tử Tế

Giá bìa:68.000 VNĐ

Giá bán:68.000 VNĐ

Đạt Được Sự Xuất Sắc Trong Quản Lý Nhân Sự

Giá bìa:105.000 VNĐ

Giá bán:105.000 VNĐ

-20%

Làm Chủ Giọng Nói Trong Đầu

Giá bìa:75.000 VNĐ

Giá bán:60.000 VNĐ

-11%

Thay Đổi Tư Duy

Giá bìa:130.000 VNĐ

Giá bán:115.000 VNĐ

-20%

Người Chọn Nghề Hay Nghề Chọn Người

Giá bìa:85.000 VNĐ

Giá bán:68.000 VNĐ

-20%

Tôi Lựa Chọn Chính Mình

Giá bìa:99.000 VNĐ

Giá bán:79.000 VNĐ

-13%

Nhà Quản Lý Tài Giỏi

Giá bìa:75.000 VNĐ

Giá bán:65.000 VNĐ

-13%

Bản lĩnh người làm giám đốc

Giá bìa:45.000 VNĐ

Giá bán:39.000 VNĐ

-20%

ai che lưng cho bạn

Giá bìa:100.000 VNĐ

Giá bán:80.000 VNĐ

-15%

-20%

Hoàn Thành Mọi Việc Không Hề Khó

Giá bìa:109.000 VNĐ

Giá bán:87.000 VNĐ

Đạt Được Sự Xuất Sắc Mang Tính Chiến Lược

Giá bìa:85.000 VNĐ

Giá bán:85.000 VNĐ

-9%

21 Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo

Giá bìa:99.000 VNĐ

Giá bán:90.000 VNĐ

-19%

Lần Đầu Làm Sếp

Giá bìa:89.000 VNĐ

Giá bán:72.000 VNĐ

-10%

21 Nguyên Tắc Tự Do Tài Chính

Giá bìa:39.000 VNĐ

Giá bán:35.000 VNĐ

Danh sách sách

Nhận bản tin

Liên kết website