Ngọc Hạp thông thư

Ngọc Hạp thông thư
 • Ngọc Hạp thông thư

 • - Tác giả:Hứa Chân Quân
 • - Nhà xuất bản:Hồng Đức
 • - Số trang:232
 • - Kích thước:16x24cm
 • - Năm xuất bản :2017
 • - Hình thức bìa :bìa mềm
 • Trọng lượng:

  350 g

 • Giá bìa:

  88.000 đ

 • Giá bán:

  75.000 đ

.

Ngọc Hạp Thông Thư

Thuật số Trung Quốc bắt nguồn từ "Chu dịch", là sự duy trì và thực tiễn hóa của "Chu dịch". Mà "Chu dịch" là nguồn gốc của văn hóa Trung Hoa là sự kết tinh trí tuệ của người Trung Quốc cổ đại, cũng chính là niềm tự hào của nhân dân Trung Quốc. Mọi người đều biết "Chu dịch" bao gồm 3 hành nghĩa "giản dịch, biến dịch, bất dịch". Giản dịch không phải là đơn giản mà chỉ biến hóa phức tạp nhất trong vũ trụ quy nạp thành phương thức đơn giản nhất để tiến hành biểu đạt. Biến dịch nói với mọi người đạo lý chỉ cần sinh thành ra thì không có gì là không thể thay đổi mà quy luật biến hóa chính là Bát quái - bí mật cần được khám phá. Bất dịch là nói phía sau những biến hóa này có một thứ không biến hóa , trong văn hóa truyền thống Trung Quốc gọi là Đạo. Hàm nghĩa này nói lên nguyên lý biến hóa của vạn vật, vận mệnh của nhân loại cũng là một trong số đó, mà con người luôn chỉ quan tâm bản than mà coi thường tất cả xung quanh. Thật ra đây đều là bộ phận tinh túy trong văn hóa thuật số truyền thống không phải là học vấn mơ hồ, càng không phải là những gì mê tín mà là kế thừa của văn hóa Trung Hoa mấy nghìn năm.


Cuốn sách "Ngọc Hạp Thông Thư" của Hứa Chân Quân đời Tấn do Dương Kim Quốc, Lưu Bảo Đồng hiệu đính được xuất bản tại nhà xuất bản Nội Mông, Trung Quốc năm 1990, là một cuốn sách tổng hợp về thuật trạch cát kỳ môn độn giáp, tử vi, mệnh lý tứ trụ. Trong cái tinh túy vẫn còn yếu tố mê tín, trong cái thuần chính của mệnh lý truyền thống vẫn còn yếu tố hỗn tạp của cách chiêm mệnh bằng kinh nghiệm dân gian...Ngoài ý nghĩa dự trắc chiêm toán, cuốn sách còn mang những nét văn hóa cổ của người Trung Quốc xưa như: Ngày cai sữa cho trẻ, ngày làm lễ đội mũ, ngày tậu trâu, ... khắc họa thành một khung cảnh sinh hoạt đậm chất dân gian.

MỤC LỤC:

Tăng Bổ Ngọc Hạp Ký -
- Chọn ngày cát lợi
- Ngày Thánh đản của Tam nguyên Ngũ lạp
- Đồ hình 9 sao cai quản mệnh hạn nam nữ
- Ca quyết cát hung của ngày do 28 sao cai quản
Tăng Bổ Ngọc Hạp Ký -
- Phần cát hung
Tăng Bổ Ngọc Hạp Ký - Quyển hạ (1)
- Âm dương Ngũ hành và phong thủy trạch cát
Tăng Bổ Ngọc Hạp Ký - Quyển hạ(2)
- Tạp chiêm trạch cát thiên
- Phù pháp trừ bệnh của Trương Thiên Sư
- Lục Nhâm thời khóa của Lý Thuần Phong
Tăng Bổ Ngọc Hạp Ký -
- Thiên Chiêm mộng trạch cát
-Tổng luận về chiêm mộng
- Các điềm báo mộng thời cổ
- Dị mộng kỷ lược

Thuật số Trung Quốc bắt nguồn từ "Chu dịch", là sự duy trì và thực tiễn hóa của "Chu dịch". Mà "Chu dịch" là nguồn gốc của văn hóa Trung Hoa là sự kết tinh trí tuệ của người Trung Quốc cổ đại, cũng chính là niềm tự hào của nhân dân Trung Quốc. Mọi người đều biết "Chu dịch" bao gồm 3 hành nghĩa "giản dịch, biến dịch, bất dịch". Giản dịch không phải là đơn giản mà chỉ biến hóa phức tạp nhất trong vũ trụ quy nạp thành phương thức đơn giản nhất để tiến hành biểu đạt. Biến dịch nói với mọi người đạo lý chỉ cần sinh thành ra thì không có gì là không thể thay đổi mà quy luật biến hóa chính là Bát quái - bí mật cần được khám phá. Bất dịch là nói phía sau những biến hóa này có một thứ không biến hóa , trong văn hóa truyền thống Trung Quốc gọi là Đạo. Hàm nghĩa này nói lên nguyên lý biến hóa của vạn vật, vận mệnh của nhân loại cũng là một trong số đó, mà con người luôn chỉ quan tâm bản than mà coi thường tất cả xung quanh. Thật ra đây đều là bộ phận tinh túy trong văn hóa thuật số truyền thống không phải là học vấn mơ hồ, càng không phải là những gì mê tín mà là kế thừa của văn hóa Trung Hoa mấy nghìn năm.


Cuốn sách "Ngọc Hạp Thông Thư" của Hứa Chân Quân đời Tấn do Dương Kim Quốc, Lưu Bảo Đồng hiệu đính được xuất bản tại nhà xuất bản Nội Mông, Trung Quốc năm 1990, là một cuốn sách tổng hợp về thuật trạch cát kỳ môn độn giáp, tử vi, mệnh lý tứ trụ. Trong cái tinh túy vẫn còn yếu tố mê tín, trong cái thuần chính của mệnh lý truyền thống vẫn còn yếu tố hỗn tạp của cách chiêm mệnh bằng kinh nghiệm dân gian...Ngoài ý nghĩa dự trắc chiêm toán, cuốn sách còn mang những nét văn hóa cổ của người Trung Quốc xưa như: Ngày cai sữa cho trẻ, ngày làm lễ đội mũ, ngày tậu trâu, ... khắc họa thành một khung cảnh sinh hoạt đậm chất dân gian.

MỤC LỤC:

Tăng Bổ Ngọc Hạp Ký - Quyển Thượng (1)
- Chọn ngày cát lợi
- Ngày Thánh đản của Tam nguyên Ngũ lạp
- Đồ hình 9 sao cai quản mệnh hạn nam nữ
- Ca quyết cát hung của ngày do 28 sao cai quản
Tăng Bổ Ngọc Hạp Ký - Quyển thượng (2)
- Phần cát hung
Tăng Bổ Ngọc Hạp Ký - Quyển hạ (1)
- Âm dương Ngũ hành và phong thủy trạch cát
Tăng Bổ Ngọc Hạp Ký - Quyển hạ(2)
- Tạp chiêm trạch cát thiên
- Phù pháp trừ bệnh của Trương Thiên Sư
- Lục Nhâm thời khóa của Lý Thuần Phong
Tăng Bổ Ngọc Hạp Ký - Quyển hạ (3)
- Thiên Chiêm mộng trạch cát
-Tổng luận về chiêm mộng
- Các điềm báo mộng thời cổ
- Dị mộng kỷ lược

Mời bạn đón đọc.

 

- See more at: http://www.vinabook.com/c475/ngoc-hap-thong-thu-p54073.html#sthash.fUlkMpdp.dpuf

Danh sách sách

Nhận bản tin

Liên kết website