MARKETING NGÂN HÀNG

MARKETING NGÂN HÀNG
 • MARKETING NGÂN HÀNG

 • - Tác giả:PGS.TS. Trương Quang Thông
 • - Nhà xuất bản:Kinh tế tp. Hồ Chí Minh
 • - Số trang:180
 • - Kích thước:16x24cm
 • - Năm xuất bản :11/2012
 • - Hình thức bìa :bìa mềm
 • Trọng lượng:

  220 g

 • Giá bìa:

  45.000 đ

 • Giá bán:

  45.000 đ

 • Hết hàng

.

Với những thách thức mà hệ thống ngân hàng Việt Nam đã, đang và sẽ đương đầu trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là với những cam kết trong khuôn khổ WTO về lộ trình mở cửa và tự do hóa tài chính ngân hàng, các ngân hàng thương mại Việt Nam phải chuẩn bị những điều kiện và khả năng để củng cố và tăng cường năng lực cạnh tranh của mình, trước những áp lực cạnh tranh khác nhau, từ các ngân hàng hiện tại và các đối thủ tiềm năng trong tương lai, từ các ngân hàng trong nước đến các ngân hàng nước ngoài. Đặc biệt, trên thực tế, những ngân hàng hàng đầu thế giới gần như đã có mặt hoạt động tại Việt Nam từ gần hai thập niên vừa qua, với những tên tuổi như BNP Paribas, Citigroup, HSBC, Crédit Agricole, Deutsche Bank v.v... với những lợi thế vượt trội về vốn, quy mô hoạt động, mạng lưới, công nghệ quản lý, và đặc biệt là các hoạt động marketing.


Do đó, để có thể thành công trong môi trường cạnh tranh gay gắt như vậy, các ngân hàng Việt Nam ngoài việc phải luôn tìm cách nâng cao năng lực tài chính, chất lượng sản phẩm dịch vụ, nâng cao chất lượng nhân sự… còn phải chú trọng đến hoạt động marketing của mình. Trong hoạt động ngân hàng hiện đại, marketing được xem như là một hệ thống tổ chức quản lý quan trọng để đạt được mục tiêu thỏa mãn tốt nhất các nhu cầu tài chính, về dịch vụ của khách hàng, thông qua các chính sách, các giải pháp marketing khác nhau.


Trước bối cảnh và nhu cầu trên, giáo trình Marketing Ngân hàng được tập thể giảng viên Khoa Ngân hàng biên soạn nhằm đối tượng chính là các sinh viên chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng bậc đại học, kể cả những chuyên viên đang làm công tác tín dụng, quan hệ khách hàng, marketing, v.v… tại các ngân hàng thương mại cùng các lĩnh vực khác có liên quan.
Giáo trình Marketing Ngân hàng bao gồm 7 chương với các nội dung trình bày theo thứ tự như sau:

Chương 1 mang tên Tổng quan về Marketing Ngân hàng nhắc lại các khái niệm của marketing căn bản, thông qua những ví dụ đơn giản về nhu cầu, sự mong muốn và cầu có liên quan đến dịch vụ ngân hàng; phân tích những đặc điểm của dịch vụ nói chung cùng các đặc điểm riêng biệt của marketing ngân hàng với tư cách là một ngành cung ứng dịch vụ. Chương 1 kết thúc với các phân tích về tác động của các nhân tố môi trường tác động đến các hoạt động marketing ngân hàng và các nguyên tắc của marketing ứng dụng trong hoạt động ngân hàng. Chương 2 mang tên Khách hàng của ngân hàng – Phân đoạn thị trường dịch vụ ngân hàng phân tích những đặc trưng, xu hướng, các đặc điểm về hành vi người tiêu dùng dịch vụ ngân hàng cùng với các nhân tố tác động đến hành vi mua hàng của họ. Phần cuối của chương sẽ giới thiệu các cơ sở phân đoạn thị trường khách hàng cá nhân và doanh nghiệp cùng với các chiến lược phân đoạn thị trường khác nhau. Chương 3 với tên gọi Chính sách dịch vụ ngân hàng giới thiệu khái niệm dịch vụ ngân hàng thương mại cùng các phân tích về các nhân tố tác động đến chính sách phát triển dịch vụ của ngân hàng thương mại. Phần cuối của chương sẽ giới thiệu một phương pháp nhận diện, tìm hiểu nhu cầu người mua hàng, thông qua việc áp dụng mô hình đa thuộc tính, cơ sở để điểu chỉnh, phát triển dịch vụ khách hàng theo nhu cầu của khách hàng. Chương 4 mang tên Chính sách giá cả dịch vụ ngân hàng trình bày các khái niệm về giá cả của dịch vụ ngân hàng cùng các nhân tố bên trong, bên ngoài tác động đến chính sách giá của ngân hàng. Phần tiếp theo của chương sẽ giới thiệu các phương pháp định giá dịch vụ ngân hàng theo hai tiếp cận truyền thống và hiện đại. Chương 5 mang tên Chính sách phân phối và chiêu thị dịch vụ ngân hàng giới thiệu hai dạng kênh phân phối truyền thống và hiện đại được các ngân hàng thương mại sử dụng khá phổ biến. Những thay đổi trong vai trò của các kênh phân phối truyền thống, các nhân tố cần xem xét trong việc phát triển các kênh phân phối cũng sẽ được phân tích trong chương này. Phần cuối của chương 5 giới thiệu khái quát vai trò của các hoạt động xúc tiến truyền thông trong hỗn hợp marketing của ngân hàng. Các chủ đề khác như chu trình truyền thông, các thông điệp truyền thông sẽ được giới thiệu ở phần cuối của chương. Chương 6 mang tên Chiến lược cạnh tranh ngân hàng phân tích các khái niệm căn bản về chiến lược, chiến lược cạnh tranh, lợi thế cạnh tranh, năng lực cạnh tranh trong ngành ngân hàng cùng với mô hình tổng quát để phân tích lợi thế cạnh tranh của ngân hàng. Các dạng chiến lược cạnh tranh phổ biến, các nguyên tắc định hướng, hình thành và thực thi chiến lược cạnh tranh sẽ được giới thiệu ở phần cuối của chương. Chương cuối cùng với tên gọi Hoạch định chiến lược kinh doanh ngân hàng giới thiệu quy trình tổng quát của quản trị chiến lược kinh doanh ngân hàng cùng các công cụ, ma trận có thể áp dụng trong hoạt động phân tích và thiết lập chiến lược. Phần tiếp sau của chương nay sẽ phân tích các nguyên tắc tổng quát trong quản trị chiến lược kinh doanh ngân hàng. Các chiến lược marketing ngân hàng tiêu biểu như chiến lược tăng trưởng, chiến lược thị trường mục tiêu, chiến lược quan hệ khách hàng, v.v… sẽ được giới thiệu ở phần cuối của chương.


LỜI NÓI ĐẦU.............................................................................................................................................................. ..5
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MARKETING NGÂN HÀNG .... .............................................................................9
CHƯƠNG 2: KHÁCH HÀNG CỦA NGÂN HÀNG - PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG    27
CHƯƠNG 3: CHÍNH SÁCH DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ............................................................................................ 51
CHƯƠNG 4: CHÍNH SÁCH GIÁ CẢ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ................................................................................68
CHƯƠNG 5: CHÍNH SÁCH PHÂN PHỐI VÀ CHIÊU THỊ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG    ........................................ 92
CHƯƠNG 6: CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH NGÂN HÀNG .. .............................................................................109
CHƯƠNG 7: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NGÂN HÀNG       ................................................. 141

Danh sách sách

Nhận bản tin

Liên kết website