Luật Kinh Tế

Luật Kinh Tế
 • Luật Kinh Tế

 • - Nhà xuất bản:Giao thông vận tải
 • - Số trang:516
 • - Kích thước:16x24
 • Trọng lượng:

  610 g

 • Giá bìa:

  93.000 đ

 • Giá bán:

  88.000 đ

Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động cùa công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi thành phần kinh tế (Sau đây gọi chung là doanh nghiệp); quy định về nhóm công ty.

- Đối tượng áp dụng

Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế

Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của các doanh nghiệp.

Mục lục:

Luật doanh nghiệp

Luật hợp tác xã

Luật phá sản

Luật cạnh tranh

Luật đầu tư

Luật thương mại

Luật đấu thầu

Luật phòng chống tham nhũng

Luật kinh doanh bất động sản.

Danh sách sách

Nhận bản tin

Liên kết website