LUẬN THÀNH THẬT

LUẬN THÀNH THẬT
 • LUẬN THÀNH THẬT

 • - Tác giả:Ha Lê Bạt Ma
 • - Nhà xuất bản:phương đông
 • - Số trang:750
 • - Kích thước:14x20 cm
 • - Năm xuất bản :2014
 • - Hình thức bìa :BÌA MỀM
 • - Công ty phát hành:vtb
 • Trọng lượng:

  680 g

 • Giá bìa:

  120.000 đ

 • Giá bán:

  120.000 đ

.

.

成實論) Phạm:Satyasiddhi-zàstra. Luận, 16 quyển hoặc 20 quyển, do ngài Ha lê bạt ma (Phạm: Harivarman) soạn, ngài Cưu ma la thập dịch vào khoảng năm Hoằng thủy 13 đến 14 (411-412), được thu vào Đại chính tạng tập 32, là kinh điển căn bản của tông Thành thực. Thành thực nghĩa là Thành sự thực Tứ đế. Luận này thuyết minh tất cả hiện tượng tồn tại trong vũ trụ đều chỉ là giả tượng chứ không có thực thể, cuối cùng đều qui về Không, quán xét như thế thì thể ngộ được lí Tứ đế, dùng 8 Thánh đạo diệt trừ tất cả phiền nãođạt được Niết bàn.Nội dung luận này chia làm 5 tụ: Phát tụ(bài tựa luận)...

Luận thành thật  có tất cả 202 phẩm. Khi dịch bản luận này, vì trong luận hỏi đáp tranh luận qua lại khó phân đoạn, nên chính Đàm Ảnh là người đã tổng quát luận văn chỉnh lý phân biệt làm 5 nhóm gọi là 5 tụ:

1)   Phát tụ: phần bài tựa của luận và luận về Tam bảo và nói lý do tạo luận. Phần này cũng có bàn về nghĩa lý của Tứ đế.

2)   Khổ đế tụ: Luận về khổ của ngũ thủ uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức.

3)   Tập đế tụ: Luận về nguyên nhân của khổ, nghiệp và phiền não.

4)   Diệt đế tụ: luận về việc diệt trừ 3 loại tâm: giả danh tâm, pháp tâm và không tâm để có thể đạt được cảnh giới niết-bàn.

5)   Đạo đế tụ: Phân định về định và trí. Hai loại này là phương tiện để diệt từ khổ để hiển bày niết-bàn.

Danh sách sách

Hỗ trợ khách hàng

Nhận bản tin

Liên kết website