Lời văn ý thơ Hồ Chí Minh

Lời văn ý thơ Hồ Chí Minh
 • Lời văn ý thơ Hồ Chí Minh

 • - Nhà xuất bản:Lao động
 • - Số trang:604
 • - Kích thước:19x27
 • Trọng lượng:

  1.200 g

 • Giá bìa:

  295.000 đ

 • Giá bán:

  280.000 đ

 • Hết hàng
Đây là tập sách gồm những bài viết của các đồng chí lãnh đạo, các nhà nghiên cứu phê bình văn học, nghiên cứu, giảng dạy khoa học xã hội nhân văn, khoa ngôn ngữ học…

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Di chúc (1969 - 2009) và kỷ niệm lần thứ 119 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19.5.1890 - 19.5.2009), toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta lại có dịp nghiên cứu học tập sự nghiệp cách mạng vĩ đại và tình thương yêu sâu sắc nhân dân lao động nước ta và các dân tộc  bị áp bức trên toàn thế giới của Người.

Một bộ phận trong sự nghiệp cách mạng lớn lao đó, và cũng là cống hiến to lớn của Hồ Chủ tịch cho sự phát triển nền văn học, nền văn hoá Việt Nam là thành tựu về sáng tác văn học cách mạng với nhiều thể loại mà Người đã để lại cho dân tộc ta.

Nhà xuất bản Lao Động và một số nhà nghiên cứu của Viện Văn học cùng phối hợp sưu tầm, biên soạn cuốn Lời văn, ý thơ Hồ Chí Minh, có sự kế thừa những công trình đã xuất bản trong nước.

Đây là tập sách gồm những bài viết của các đồng chí lãnh đạo, các nhà nghiên cứu phê bình văn học, nghiên cứu, giảng dạy khoa học xã hội nhân văn, khoa ngôn ngữ học… trong và ngoài nước về cuộc đời cũng như một số vấn đề lý luận, sáng tác văn học mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những cống hiến xuất sắc.

Cuốn sách này không chỉ là tiếng nói, sự suy nghĩ của giới văn học, mà là của cả giới hoạt động khoa học xã hội nhân văn. Nó cung cấp cho bạn đọc sự hiểu biết phong phú, đa diện về tác gia văn học vĩ đại Hồ Chí Minh.

Cuốn Lời văn, ý thơ Hồ Chí Minh được kết cấu theo từng chủ đề để bạn đọc thuận tiện khi tham khảo, nghiên cứu. Gồm 5 phần chính:

Phần I. Hồ Chí Minh - tinh hoa khí phách của dân tộc, lương tâm của thời đại.

Phần II. Hồ Chí Minh - cây bút chính luận xuất sắc.

Phần III. Những sáng tạo nghệ thuật trong truyện và ký, quan điểm sáng tác văn học của Hồ Chủ tịch.

Phần IV. Hồ Chí Minh - nhà thơ lớn của dân tộc.

Phần V. Hồ Chí Minh - một phong cách nghệ thuật đa dạng.

Bài viết nghiên cứu, học tập tư tưởng, đạo đức - văn thơ Hồ Chí Minh có rất nhiều (nhiều người viết, viết về nhiều mặt) nhưng do khuôn khổ cuốn sách có hạn, nên trong lần xuất bản này, chúng tôi chưa thể cung cấp được số lượng tối đa, mà bước đầu chỉ có thể chọn một số bài viết về các chủ đề nói trên.

Mục lục:

PHẦN I. HỒ CHÍ MINH TINH HOA KHÍ PHÁCH CỦA DÂN TỘC LƯƠNG TÂM CỦA THỜI ĐẠI

PHẦN II. HỒ CHÍ MINH CÂY BÚT CHÍNH LUẬN XUẤT SẮC

PHẦN III. NHỮNG SÁNG TẠO NGHỆ THUẬT TRONG TRUYỆN VÀ KÝ, QUAN ĐIỂM SÁNG TÁC VĂN HỌC CỦA HỒ CHỦ TỊCH

PHẦN IV. HỒ CHÍ MINH - NHÀ THƠ LỚN CỦA DÂN TỘC

PHẦN V. HỒ CHÍ MINH MỘT PHONG CÁCH NGHỆ THUẬT ĐA DẠNG

Danh sách sách

Nhận bản tin

Liên kết website