Kỹ thuật soạn thảo và quản lý văn bản

Kỹ thuật soạn thảo và quản lý văn bản
 • Kỹ thuật soạn thảo và quản lý văn bản

 • - Tác giả:ThS Trần Thị Thu Hương
 • - Nhà xuất bản:Phương Đông
 • - Số trang:212
 • - Kích thước:16x24cm
 • Trọng lượng:

  300 g

 • Giá bìa:

  57.000 đ

 • Giá bán:

  54.000 đ

Kỹ thuật soạn thảo văn bản

Trong quá trình tổ chức hoạt động của một cơ quan, tổ chức, để việc quản lý, điều hành hoạt động đạt hiệu quả, không thể không quan tâm, nghiên cứu các kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản vận dụng trong quá trình quản lý đó. Công tác soạn thảo và quản lý văn bản là một trong những nghiệp vụ cơ bản của các cơ quan, tổ chức trong bộ máy nhà nước, cũng như các tổ chức kinh doanh.
Văn bản vừa là phương tiện giữ vai trò quan trọng trong việc truyền đạt thông tin cho hoạt động quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động ở các cơ quan, tổ chức, vừa là sản phẩm của chính quá trình quản lý của các cơ quan, tổ chức. Vì thế, việc nắm rõ về hệ thống văn bản, phân loại văn bản cũng như các quy định của Nhà nước về soạn thảo và quản lý văn bản sẽ giúp cho người soạn thảo có thể chọn lựa loại hình văn bản phù hợp với mục tiêu của việc ban hành, đảm bảo văn bản được thực thi và quản lý, sử dụng chúng một cách hiệu quả.
Trong thực tế hiện nay, việc tham mưu xây dựng văn bản của một số cơ quan, tổ chức vẫn chưa đảm bảo trình tự, thủ tục luật định, việc đầu tư, chuẩn bị trong công tác soạn thảo chưa cao nên ít nhiều cũng ảnh hưởng đến chất lượng văn bản, từ đó làm hạn chế hiệu lực của văn bản, cũng như hiệu quả quản lý.
Hơn nữa, việc soạn thảo và quản lý văn bản cần được thường xuyên cập nhật kiến thức và có sự điều chỉnh kịp thời khi cơ sở pháp lý có sự thay đổi, cụ thể Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP, ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản đã được thay thế bởi Thông tư Số: 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội Vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. Vì vậy, việc cập nhật những quy định mới được quy định tại Thông tư 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ giúp chúng ta đảm bảo việc soạn thảo văn bản theo những tiêu chuẩn mới nhất tại Thông tư này.

LỜI NÓI ĐẦU...............................................................................5

Phần I: TỔNG QUAN VỀ VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC........................ 7
Phần II: KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN HÀNH CHÍNH....................... 30
Phần III: SOẠN THẢO THƯ TỪ GIAO DỊCH.......................................... 127
Phần IV: CÔNG TÁC VĂN THƯ - LẬP HỒ SƠ VÀ CÔNG TÁC LƯU TRỮ 144

Danh sách sách

Nhận bản tin

Liên kết website