Kinh Tụng Thường Dùng

-17%

Kinh Dược Sư(Tuệ Nhuận)

Giá bìa:17.000 VNĐ

Giá bán:14.000 VNĐ

-13%

Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim

Giá bìa:98.000 VNĐ

Giá bán:85.000 VNĐ

-8%

Kinh Phổ Môn

Giá bìa:23.000 VNĐ

Giá bán:21.000 VNĐ

Niệm Phật Tông Yếu

Giá bìa:5.000 VNĐ

Giá bán:5.000 VNĐ

-7%

Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư

Giá bìa:40.000 VNĐ

Giá bán:37.000 VNĐ

-12%

Kinh địa tạng Bồ Tát bổn nguyện -( bìa mềm )

Giá bìa:24.000 VNĐ

Giá bán:21.000 VNĐ

-7%

kinh nhật tụng ( ban nghi lễ )

Giá bìa:40.000 VNĐ

Giá bán:37.000 VNĐ

-14%

Kinh Hồng Danh Tam Thiên Phật

Giá bìa:21.000 VNĐ

Giá bán:18.000 VNĐ

-12%

Kinh dược sư và sám pháp dược sư

Giá bìa:16.000 VNĐ

Giá bán:14.000 VNĐ

-18%

Kinh dược sư - Thích trí Quảng

Giá bìa:11.000 VNĐ

Giá bán:9.000 VNĐ

Kinh thiện ác nhân quả

Giá bìa:8.000 VNĐ

Giá bán:8.000 VNĐ

Từ Bi Thủy Sám Pháp

Giá bìa:22.000 VNĐ

Giá bán:22.000 VNĐ

-18%

KINH KIM QUANG MINH HIỆP BỘ

Giá bìa:120.000 VNĐ

Giá bán:98.000 VNĐ

-10%

Nghi Thức Sám Hối Hồng Danh Lễ Ngũ Bách Danh

Giá bìa:90.000 VNĐ

Giá bán:81.000 VNĐ

-16%

Kinh Ưu Bà Tắc Giới

Giá bìa:120.000 VNĐ

Giá bán:100.000 VNĐ

-10%

Kinh Chánh Pháp Sanghata

Giá bìa:50.000 VNĐ

Giá bán:45.000 VNĐ

-5%

Kinh nhật tụng - ( Thích đăng Quang )

Giá bìa:20.000 VNĐ

Giá bán:19.000 VNĐ

Kinh Ngũ bách danh

Giá bìa:14.000 VNĐ

Giá bán:14.000 VNĐ

-4%

Kinh Vu Lan báo hiếu

Giá bìa:22.000 VNĐ

Giá bán:21.000 VNĐ

-6%

kinh niệm Phật Ba La Mật

Giá bìa:16.000 VNĐ

Giá bán:15.000 VNĐ

-14%

Kinh Nhân quả ba đời

Giá bìa:14.000 VNĐ

Giá bán:12.000 VNĐ

-7%

Kinh phạm võng Bồ Tát Giới

Giá bìa:14.000 VNĐ

Giá bán:13.000 VNĐ

-6%

Tỳ kheo giới kinh

Giá bìa:15.000 VNĐ

Giá bán:14.000 VNĐ

-6%

Địa mẫu chơn kinh

Giá bìa:15.000 VNĐ

Giá bán:14.000 VNĐ

-8%

Bổn môn pháp hoa kinh

Giá bìa:12.000 VNĐ

Giá bán:11.000 VNĐ

-5%

Hồi dương nhân quả và ngọc lịch minh kinh

Giá bìa:18.000 VNĐ

Giá bán:17.000 VNĐ

-20%

-21%

Kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện

Giá bìa:37.000 VNĐ

Giá bán:29.000 VNĐ

-20%

Kinh diệu pháp liên hoa - ( sách khổ lớn )

Giá bìa:500.000 VNĐ

Giá bán:400.000 VNĐ

Danh sách sách

Nhận bản tin

Liên kết website