KINH TẾ PHÁT TRIỂN - Bài tập và Đáp án

KINH TẾ PHÁT TRIỂN - Bài tập và Đáp án
 • KINH TẾ PHÁT TRIỂN - Bài tập và Đáp án

 • - Tác giả:MBA. Nguyễn Văn Dung
 • - Nhà xuất bản:phương đông
 • - Số trang:388
 • - Kích thước:14x21cm-hh
 • Trọng lượng:

  560 g

 • Giá bìa:

  97.000 đ

 • Giá bán:

  92.000 đ

 • Hết hàng

Kinh tế học Phát triển (Development Economics) đề cập các chủ đề bao gồm quá trình phân bổ một cách hiệu suất các nguồn lực khan hiếm hiện hữu, và sự tăng trưởng bền vững các nguồn lực này theo thời gian, đề cập các cơ chế kinh tế, xã hội, chính trị, và thể chế (economic, social, political, and institutional mechanisms), cần thiết để đem lại các cải thiện nhanh và quy mô lớn về mức sống cho đại đa số cư dân ở các nước đang phát triển và kém phát triển (developing and less developed countries), đa số ở Châu Phi, Châu Á, Châu Mỹ Latinh, đặc trưng bởi thị trường hàng hóa và nguồn lực bất hoàn hảo cao (highly imperfect), người tiêu dùng và nhà sản xuất có thông tin hạn chế, xã hội và nền kinh tế đang diễn ra các thay đổi cấu trúc quan trọng, và thường xảy ra các tình huống bất cân bằng (disequilibrium situations) (giá không cân bằng giữa cung và cầu).

 

Kinh tế học Phát triển đề cập các yêu cầu về kinh tế, văn hóa và chính trị để thực thi các biến đổi nhanh về cấu trúc và thể chế (structural and institutional transformations) của toàn thể xã hội theo cách thức đem lại tiến bộ kinh tế cho đại đa số dân cư, tập trung vào các cơ chế và chiến lược hiệu quả giúp quốc gia tránh bẫy nghèo đói (poverty traps), và tạo các động lực mới trong từng thời kỳ để duy trì sự tăng trưởng năng động và liên tục, cùng với chính sách và quản trị công đưa quốc gia vào quỹ đạo phát triển, từ giai đoạn phát triển thấp sang giai đoạn phát triển ngày càng cao hơn.

 

Mô hình phát triển kinh tế chuyển từ nhân tố Cơ bản (Basics) đến yếu tố Năng suất (Productivity) và Đổi mới (Innovation) để đạt chất lượng tăng trưởng (TFP – Total Factor Productivity – Năng Suất Nhân Tố Tổng Thể), ngày càng cao giúp đạt hiệu suất tăng dần theo quy mô (increasing returns to scale). Vai trò của chính phủ và một mức độ phối kết giữa chính phủ, thị trường và xã hội dân sự trong các quyết định kinh tế thì thiết yếu để thành công trong phát triển.

Danh sách sách

Nhận bản tin

Liên kết website