Kinh phạm võng Bồ Tát Giới

Kinh phạm võng Bồ Tát Giới
 • Kinh phạm võng Bồ Tát Giới

 • - Tác giả:HT Thích trí Tịnh
 • - Nhà xuất bản:tôn giáo
 • - Số trang:90
 • - Kích thước:14x20cm
 • - Năm xuất bản :2021
 • - Hình thức bìa :bìa mềm
 • Trọng lượng:

  300 g

 • Giá bìa:

  20.000 đ

 • Giá bán:

  18.000 đ

liên hệ mua số nhiều để giao nhanh 0947605744 (hoặc ZALO )

Bài Tán Lư Hương

Lò Hương vừa ngún chiên đàn
Khói thơm ngào ngạt muôn ngàn cõi xa
Lòng con kính ngưỡng thiết-tha
Ngửa mong chư Phật thương mà chứng minh.
Nam-Mô Phạm-Võng Giáo-Chủ Lô-Xá-Na Phật. (3 lần)

Bài Kệ Khai Kinh

Pháp Phật cao sâu rất nhiệm mầu
Ngàn muôn ức kiếp dễ hay đâu
Con nay nghe thấy xin vâng giữ
Chân Nghĩa Như-Lai hiểu thật sâu.
Nam-Mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật. (3 lần)

Chúng thọ Bồ-Tát giới lắng nghe !
Quy-mạng Lô-Xá-Na,
Mười phương Kim-Cương Phật.
Đảnh lễ Đức Di-Lặc
Sẽ hạ-sanh thành Phật
Nay tụng ba tụ giới
Bồ-Tát đều cùng nghe.
Giới như đèn sáng lớn
Soi sáng đêm tối tăm.
Giới như gương báu sáng
Chiếu rõ tất cả pháp.
Giới như Châu Ma-Ni
Rưới của giúp kẻ nghèo.
Thoát khổ mau thành Phật
Chỉ giới này hơn cả.
Vì thế nên Bồ-Tát
Phải tinh-tấn giữ-gìn.

Danh sách sách

Nhận bản tin

Liên kết website