KINH KIM QUANG MINH HIỆP BỘ

KINH KIM QUANG MINH HIỆP BỘ
 • KINH KIM QUANG MINH HIỆP BỘ

 • - Tác giả:Dịch giả TỲ KHEO NI NHƯ ẤN.
 • - Nhà xuất bản:tôn giáo
 • - Kích thước:16x24cm
 • - Hình thức bìa :Bìa cứng
 • - Công ty phát hành:ANHOAHT
 • Trọng lượng:

  1.200 g

 • Giá bìa:

  120.000 đ

 • Giá bán:

  108.000 đ

.

.

Lời duyên khởi

- Tựa Kinh Kim Quang Minh Hiệp bộ

- Nghi thức khai kinh trì tụng

Quyển thứ nhất

Phẩm:

1: “Tựa kinh”

2: “Thọ lượng”

3: “Tam thân phân biệt”

Quyển thứ hai

 4: “Sám hối”

5: “Diệt nghiệp chướng”

Quyển thứ ba

6: “Đà la NI Tối Tịnh Địa”

Quyển thứ tư

7: “Tán thán”

8: “Giảng luận pháp không”

Quyền thứ năm

 9: “Y không mãn nguyện”

10: “Tứ Thiên Vương”

Quyền thứ sáu

11: “Ngân chủ Đà la ni”

12: “ Đại Điện Biên”

 13: “Công Đức Thiên”

14: “Địa Thần Công Lao”

...

Danh sách sách

Nhận bản tin

Liên kết website