Kế Toán Ngân Hàng

Kế Toán Ngân Hàng
 • Kế Toán Ngân Hàng

 • - Tác giả:TS. Nguyễn Thị Loan. TS. Lâm Thị Hồng Hoa.
 • - Nhà xuất bản:Phương Đông
 • - Số trang:444
 • - Kích thước:16 x 24 cm-h.h
 • - Năm xuất bản :2013
 • - Hình thức bìa :bìa mềm
 • - Công ty phát hành:HH
 • Trọng lượng:

  550 g

 • Giá bìa:

  89.000 đ

 • Giá bán:

  89.000 đ

 • Hết hàng

.

Các nghiệp vụ trình bày trong sách "Kế toán ngân hàng" được viết dựa trên cơ sở Luật Ngân hàng nhà nước Việt nam, Luật các Tổ chức tín dụng, Luật kế toán Việt Nam, các Chuẩn mực kế toán Việt Nam đã ban hành và Chuẩn mực kế toán quốc tế, cơ chế nghiệp vụ và tài chính, kế toán hiện hành, cập nhật những thông tin mới nhất về chế độ kế toán của ngân hàng thương mại.
Sách tập trung giới thiệu nội dung và phương pháp kế toán các nghiệp vụ chính tại Ngân hàng thương mại bao gồm 13 chương:

Chương 1: Tổng quan về kế toán ngân hàng

Chương 2: Kế toán nghiệp vụ tiền mặt

Chương 3: Kế toán nghiệp vụ đầu tư và kinh doanh chứng khoán

Chương 4: Kế toán nghiệp vụ tín dụng

Chương 5: Kế toán nghiệp vụ góp vốn lien doanh và đầu tư dài hạn

Chương 6: Kế toán tài sản cố định - công cụ, dụng cụ

Chương 7: Kế toán nghiệp vụ huy động cốn

Chương 8: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu

Chương 9: Kế toán các nghiệp cụ về ngoại tệ

Chương 10: Kế toán dịch vụ thanh toán

Chương 11: Kế toán các nghiệp cụ thanh toán giữa các ngân hàng

Chương 12: Kế toán về kết quả kinh doanh

Chương 13: Báo cáo tài chính tại ngân hàng thương mại

Danh sách sách

Nhận bản tin

Liên kết website