Hoàng Hoa Thám (1836 – 1913)

Hoàng Hoa Thám (1836 – 1913)
 • Hoàng Hoa Thám (1836 – 1913)

 • - Tác giả:Khổng Đức Thiêm
 • - Nhà xuất bản:tri thức
 • - Số trang:752
 • - Kích thước:16x24cm-
 • - Năm xuất bản :2015
 • - Hình thức bìa :bìa mềm
 • - Công ty phát hành:nxb
 • Trọng lượng:

  2.000 g

 • Giá bìa:

  230.000 đ

 • Giá bán:

  220.000 đ

Để biên soạn chuyên khảo Hoàng Hoa Thám (1836-1913), trên cơ sở các nguồn tư liệu mới được khai thác lần đầu tác giả còn cho bạn đọc thấy vai trò của Hoàng Hoa Thám qua các thời kì, quê hương Dị Chế (Tiên Lữ, Hưng Yên); truyền thống yêu nước thương dân của gia đình Hoàng Hoa Thám (kể từ phụ thân ông); Hoàng Hoa Thám trở thành thủ lĩnh tối cao của khởi nghĩa Yên Thế sau khi Lương Văn Nắm bị sát hại, vị trí và các đặc điểm của phong trào nông dân Yên Thế. Đồng thời tác giả cũng có những kiến giải mới về vai trò của Bá Phức và Lê Hoan.

Sách chuyên khảo gồm 13 chương, nội dung đã được hội đồng khoa học nghiệm thu sách đánh giá đây là Tập đại thành về người anh hung Hoàng Hoa Thám; là sự kế thừa và tổng kết toàn bộ thành tựu nghiên cứu của giới nghiên cứu lịch sử từ trước tới nay, trong và ngoài nước về một vĩ nhân lịch sử không chỉ đóng vai trò quan trọng về thời gian lịch sử (những năm bản lề của thế kỷ 19-20) mà còn là gạch nối quan trọng giữa 2 khuynh hướng cứu nước – theo hệ tư tưởng phong kiến (Phong trào Cần Vương) và theo hệ tư tưởng tư sản (Phong trào Duy tân) (trích: GS. NGND Phan Huy Lê) 

 

***

3) MỤC LỤC

 

Lời giới thiệu

Lời đầu sách 

Các nguồn sử liệu về Hoàng Hoa Thám
và khởi nghĩa Yên Thế (Thay cho Lời Tựa)

Chương mở đầu 

     Quê hương, gia tộc và sự ra đời của Hoàng Hoa Thám
     qua các sử liệu mới tìm thấy

Chương thứ nhất

     Hoàng Hoa Thám trên bước trưởng thành (1836-1875)

Chương thứ hai

     Đánh dẹp Thanh phỉ, xây dựng làng chiến đấu,
     diệt Pháp xâm lược (1876-1885)

Chương thứ ba 

     Sức cuốn hút của Yên Thế đối với các đại thủ lĩnh (1884-1889)

Chương thứ tư  

     Những năm tháng oanh liệt và mất mát nặng nề (1890-1892)

Chương thứ năm  

     Phong trào được khôi phục và
     các giải pháp bảo toàn lực lượng (1892-1897)

Chương thứ sáu 

     Hoàng Hoa Thám đối diện với
     những biến động của thời cuộc (1898-1907)

Chương thứ bảy 

     Tham gia khởi nghĩa Hà Thành (1908)

Chương thứ tám  

     Hoàng Hoa Thám và Yên Thế quật khởi (1909)

Chương thứ chín 

     Những trang cuối về người anh hùng (1910-1913)

Chương kết thúc 

     Đánh giá và luận bàn

Phụ lục 

Tài liệu tham khảo                                                           

                 

Danh sách sách

Nhận bản tin

Liên kết website