Hồ Chí Minh Chân Dung Một Tâm Hồn Và Trí Tuệ Vĩ Đại

Hồ Chí Minh Chân Dung Một Tâm Hồn Và Trí Tuệ Vĩ Đại
 • Hồ Chí Minh Chân Dung Một Tâm Hồn Và Trí Tuệ Vĩ Đại

 • - Tác giả:GS. Trần Văn Giàu.
 • - Nhà xuất bản:Tổng hợp TP.HCM
 • - Số trang:252
 • - Kích thước:14.5 x 20.5 cm
 • Trọng lượng:

  300 g

 • Giá bìa:

  55.000 đ

 • Giá bán:

  53.000 đ

Tập sách gồm hai phần:

Phần thứ nhất, gồm các bài giới thiệu chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bằng lời văn truyền cảm, chỉ với một số bài viết ngắn , đã khắc họa chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách tinh tế. Đó là chân dung của một tâm hồn vĩ đại, một nhân cách giản dị, lão thực, hòa mình với thiên nhiên, yêu thương đồng bào mình và giai cấp lao động cần lao được kết tinh từ cội nguồn chủ nghĩa yêu nước truyền thống của đất nước Việt Nam ngàn năm văn hiến. Đây cũng chính là nguồn gốc để hình thành tư tưởng vĩ đại của Bác Hồ.

Phần thứ hai, gồm các bài viết về tư tưởng Hồ Chí Minh. Với một cách nhìn biện chứng và phân tích sâu sắc, những giá trị của tư tưởng đạo đức và tâm hồn cao đẹp của bậc vĩ nhân - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh - đã được hệ thống hóa, vừa mở rộng và đào sâu; khẳng định tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự hội tụ trí tuệ, truyền thống văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại.

 

Danh sách sách

Nhận bản tin

Liên kết website