Hiện Tượng Học Tinh Thần- trọn bộ 2 tập

Hiện Tượng Học Tinh Thần- trọn bộ 2 tập
 • Hiện Tượng Học Tinh Thần- trọn bộ 2 tập

 • - Tác giả:G. W. F. Hegel --Dịch giả: Bùi Văn Nam Sơn
 • - Nhà xuất bản:văn học
 • - Số trang:1640
 • - Kích thước:16x24cm-
 • - Năm xuất bản :2013
 • - Hình thức bìa :bìa cứng
 • - Công ty phát hành:thoidaibook
 • Trọng lượng:

  2.000 g

 • Giá bìa:

  600.000 đ

 • Giá bán:

  450.000 đ

.iện Tượng Tinh Thần Hiện Tượng Tinh Thần

cuốn sách này trình bày cái biết đang trở thành (daswerdende Wissen). Hiện tượng học tinh thần có nhiệm vụ thay chỗ cho những giải thích có tính tâm lý học hay cho cả những biện giải trừu tượng về việc đặt cơ sở cho cái biết. Nó xem xét việc chuẩn bị để đi đến với khoa học từ một cách nhìn làm cho việc chuẩn bị ấy là một khoa học đầu tiên, mới mẻ và lý thú của Triết học. Nó bao hàm những hình thái khác nhau của tinh thần như là những chặng đường của con đường đưa Tinh thần trở thành cái biết thuần túy hay Tinh thần tuyệt đối. Vì thế, cái biết thuần túy được xem xét trong các bộ phận chủ yếu của môn khoa học (hiện tượng học) vốn được chia ra thành: ý thức, Tự - ý thức, lý tính quan sát và lý tính hành động, bản thân Tinh thần với  tư cách là Tinh thần đạo đức (xã hội). Tinh thần được đào luyện trong thế giới văn hóa và Tinh thần luân lý và sau cùng như là Tinh thần tôn giáo trong những hình thức khác nhau của nó. Sự phong phú của các hiện tượng của Tinh thần thoạt nhìn như một sự hỗn mang ấy được đưa vào một trật tự khoa học. Trật tự ấy trình bày các hiện tượng này dựa theo tính tất yếu của chúng, trong đó những hiện tượng chưa hoàn hảo tự giải thể và quá độ sang những hiện tượng cao hơn như là chân lý (hay sự thật) sát cận nhất của chúng. Chúng sẽ tìm thấy chân lý (hay sự thật) tối hậu thoạt đầu ở trong tôn giáo, rồi ở trong khoa học (Triết học tư biện) như là kết quả của cái Toàn bộ" (Hegel).

MỤC LỤC
Mấy lời giới thiệu và lưu ý của người dịch: “Cùng Hiện tượng học Tinh thần qua các chặng đường đánh giá”
GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL HIỆN TƯỢNG HỌC TINH THẦN
Lời tựa
Lời dẫn nhập
Ý THỨC
Chương I: Sự xác tín cảm tính; “cái này” và sự “cho rằng”
Chương II: Tri giác; sự vật và sự lừa dối (của nó)
Chương III: Lực và giác tính, hiện tượng và thế giới siêu - cảm tính
TỰ - Ý THỨC
Chương IV: Sự thật của việc xác tín về chính mình
LÝ TÍNH
Chương V: Sự xác tín và sự thật của lý tính
TINH THẦN
Chương VI: Tinh thần
TÔN GIÁO
Chương VII: Tôn giáo
TRI THỨC TUYỆT ĐỐI
Chương VIII: Tri thức tuyệt đối
Phụ lục:Trích đoạn hài kịch “Đôi giày tuyệt đối” (của F.G.L.Linder, dành cho bạn đọc nào đã bị “nội thương trầm trọng” sau khi đọc “Hiện tượng học Tinh thần”
Niên biểu tóm tắt về cuộc đời và các tác phẩm của Hegel
Mục lục tên riêng
Mục lục vấn đề và nội dung thuật ngữ

Danh sách sách

Nhận bản tin

Liên kết website