Giáo trình luật hành chính Việt Nam

Giáo trình luật hành chính Việt Nam
 • Giáo trình luật hành chính Việt Nam

 • - Tác giả:PGS. TS. Nguyễn Cửu Việt
 • - Nhà xuất bản:sự thật
 • - Số trang:764
 • - Kích thước:16x24cn
 • - Năm xuất bản :3-2014
 • - Hình thức bìa :bia mềm
 • - Công ty phát hành:st
 • Trọng lượng:

  800 g

 • Giá bìa:

  156.000 đ

 • Giá bán:

  156.000 đ

 • Hết hàng

.

Luật hành chính Việt Nam là tổng thể những quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ chấp hành và điều chỉnh phát sinh, phát triển trong lĩnh vực tổ chức và hoạt động hành chính nhà nước. Những quy phạm luật hành chính là công cụ pháp lý cơ bản để thực hiện hoạt động quản lý nhà nước, thực thi quyền hành pháp - một trong ba loại quyền được phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trên cơ sở quyền lực nhà nước là thống nhất.

   Cuốn sách Giáo trình Luật hành chính Việt Nam của PGS. TS. Nguyễn Cửu Việt, là kết quả của quá trình nghiên cứu và giảng dạy môn học luật hành chính của tác giả, nhằm nâng cao tính lý luận, tính thực tiễn, cung cấp những hiểu biết về pháp luật thực định, phát triển khả năng tư duy pháp lý, tiếp cận đời sống pháp lý của học sinh, sinh viên, được hình thành trên cơ sở các giáo trình của tác giả đã được xuất bản trước đây, có bổ sung, cập nhật thông tin lý luận thực tiễn mới, phân tích các nội dung theo tinh thần của các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành. Cuốn sách không chỉ là tài liệu học tập cho sinh viên đại học, học viên cao học, mà còn là tài liệu tham khảo có giá trị cho các cán bộ nghiên cứu, giảng dạy và hoạt động thực tiễn.

Danh sách sách

Nhận bản tin

Liên kết website