giáo trình kinh tế -kế toán

phương pháp nghiên cứu kinh tế kiến thức cơ bản

Giá bìa:98.000 VNĐ

Giá bán:98.000 VNĐ

-19%

Cuộc Cách Mạng Nền Tảng

Giá bìa:299.000 VNĐ

Giá bán:240.000 VNĐ

Thị Trường Vốn Nợ Luật Và Hợp Đồng

Giá bìa:139.000 VNĐ

Giá bán:139.000 VNĐ

Quản trị học trong xu thế hội nhập

Giá bìa:128.000 VNĐ

Giá bán:128.000 VNĐ

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU VỚI SPSS (bộ 2 tập)

Giá bìa:110.000 VNĐ

Giá bán:110.000 VNĐ

Lịch sử các học thuyết kinh tế

Giá bìa:98.000 VNĐ

Giá bán:98.000 VNĐ

-10%

Bài giảng kinh tế vĩ mô

Giá bìa:128.000 VNĐ

Giá bán:115.000 VNĐ

-20%

Bài tập và bài giải kế toán tài chính (Phan đức Dũng )

Giá bìa:158.000 VNĐ

Giá bán:126.000 VNĐ

-10%

Thanh toán Quốc tế ( tác giả : Thân Tôn Trọng Tin )

Giá bìa:186.000 VNĐ

Giá bán:167.000 VNĐ

-20%

Kế Toán Kiểm Toán Trong Kinh Doanh

Giá bìa:149.000 VNĐ

Giá bán:119.000 VNĐ

-20%

Giáo trình quản lý thuế

Giá bìa:69.000 VNĐ

Giá bán:55.000 VNĐ

-15%

Bài giảng Kinh tế vi mô

Giá bìa:125.000 VNĐ

Giá bán:106.000 VNĐ

-20%

Bài tập và bài giải nguyên lý kế toán

Giá bìa:96.000 VNĐ

Giá bán:76.000 VNĐ

-15%

Bài tập xác suất thống kê

Giá bìa:76.000 VNĐ

Giá bán:64.000 VNĐ

Giáo trình lôgích học

Giá bìa:52.000 VNĐ

Giá bán:52.000 VNĐ

Giáo trình luật hành chính Việt Nam

Giá bìa:156.000 VNĐ

Giá bán:156.000 VNĐ

Giáo trình kinh tế đối ngoại

Giá bìa:74.000 VNĐ

Giá bán:74.000 VNĐ

GIÁO TRÌNH MARKETING CĂN BẢN

Giá bìa:122.000 VNĐ

Giá bán:122.000 VNĐ

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ (TS .Đoàn ngọc Quế)

Giá bìa:106.000 VNĐ

Giá bán:106.000 VNĐ

-5%

Giáo trình kế toán Mỹ

Giá bìa:110.000 VNĐ

Giá bán:104.000 VNĐ

-3%

TOÁN CAO CẤP C1 VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG TRONG KINH DOANH

Giá bìa:45.000 VNĐ

Giá bán:45.000 VNĐ

Giáo Trình Kế Toán Doanh Nghiệp

Giá bìa:102.000 VNĐ

Giá bán:102.000 VNĐ

-8%

Kinh Tế Vi Mô ( Thạc sỹ Đinh thùy Trâm )

Giá bìa:68.000 VNĐ

Giá bán:62.000 VNĐ

-3%

Giáo trình môn học kế toán quản trị

Giá bìa:86.000 VNĐ

Giá bán:83.000 VNĐ

-4%

Bài tập và đáp án kinh tế vĩ mô

Giá bìa:89.000 VNĐ

Giá bán:85.000 VNĐ

-5%

Bài tập Bài giải Kế toán chi Phí

Giá bìa:92.000 VNĐ

Giá bán:87.400 VNĐ

-10%

Giáo Trình Nguyên Lý Thẩm Định Giá

Giá bìa:70.000 VNĐ

Giá bán:63.000 VNĐ

Danh sách sách

Nhận bản tin

Liên kết website