Giáo trình kinh tế đối ngoại

Giáo trình kinh tế đối ngoại
 • Giáo trình kinh tế đối ngoại

 • - Tác giả:Khoa Kinh tế quốc tế, Học viện Ngoại giao Việt Nam
 • - Nhà xuất bản:chính tri quốc gia
 • - Số trang:456
 • - Kích thước:14x20cm
 • - Năm xuất bản :2012
 • - Hình thức bìa :bìa mềm
 • - Công ty phát hành:nxb
 • Trọng lượng:

  500 g

 • Giá bìa:

  74.000 đ

 • Giá bán:

  74.000 đ

.

Cuốn sách Giáo trình kinh tế đối ngoại do Khoa Kinh tế quốc tế thuộc Học viện Ngoại giao Việt Nam biên soạn trên cơ sở thực tiễn và những nhận thức mới về kinh tế đối ngoại, đồng thời xuất phát từ nhu cầu đổi  mới giáo dục đại học.

Giáo trình gồm bốn nội dung chính, được kết cấu trong 12 chương:

- Phần thứ nhất: Giới thiệu những vấn đề chung về kinh tế đối ngoại, gồm các chương: Khái quát về quá trình đổi mới của nền kinh tế Việt Nam; Khái quát về kinh tế đối ngoại; Đường lối đổi mới và chiến lược phát triển kinh tế của Việt Nam; Các quan điểm của Việt Nam về phát triển kinh tế đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

- Phần thứ hai: Giới thiệu về thương mại hàng hóa của Việt Nam, gồm các chương: Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam; Các thị trường xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam.

- Phần thứ ba: Giới thiệu về đầu tư nước ngoài ở Việt Nam, gồm các chương: Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam; Khu công nghiệp, khu chế xuất tại Việt Nam; Đầu tư gián tiếp nước ngoài; Viện trợ phát triển chính thức tại Việt Nam.

- Phần thứ tư: Giới thiệu về thương mại dịch vụ của Việt Nam, bao gồm các chương: Thị trường ngoại hối Việt Nam; Xuất khẩu lao động của Việt Nam.

Danh sách sách

Nhận bản tin

Liên kết website