Đột Phá Đỉnh Cao Kỹ Thuật Mới Giải Nhanh Bài Tập Hóa Học - Tập 3 Hữu Cơ .

Đột Phá Đỉnh Cao Kỹ Thuật Mới Giải Nhanh Bài Tập Hóa Học - Tập 3 Hữu Cơ .
 • Đột Phá Đỉnh Cao Kỹ Thuật Mới Giải Nhanh Bài Tập Hóa Học - Tập 3 Hữu Cơ .

 • - Tác giả:Cù Thanh Toàn, Nguyễn Ngọc Oánh
 • - Nhà xuất bản:Đại học Quốc gia Hà Nội
 • - Kích thước:16x24cm
 • - Năm xuất bản :3/2015
 • - Hình thức bìa :bìa mềm
 • Trọng lượng:

  700 g

 • Giá bìa:

  189.000 đ

 • Giá bán:

  160.000 đ

.

Đột Phá Đỉnh Cao Kỹ Thuật Mới Giải Nhanh Bài Tập Hóa Học - Tập 3 Hữu Cơ cũng gồm có 7 chuyên đề về hóa học hữu cơ.
    Chuyên đề 1. Kĩ thuật giải nhanh các dạng bài tập về hiđrocacbon 
    Chuyên đề 2: Kĩ thuật giải nhanh các dạng bài tập về dẫn xuất halogen - ancol - phenol 
    Chuyên đề 3: Kĩ thuật giải nhanh các dạng bài tập về anđehit - xeton - axit cacboxylic   
    Chuyên đề 4: Kĩ thuật giải nhanh các dạng bài tập Về Este - Lipit 
    Chuyên đề 5: Kĩ thuật giải nhanh các dạng bài tập về cacbohiđrat    
    Chuyên đề 6: Kĩ thuật giải nhanh các dạng bài tập về amin - amino axit - peptit - protein   
    Chuyên đề 7: Kĩ thuật giải nhanh các dạng bài tập về polime  Danh sách sách

Hỗ trợ khách hàng

Nhận bản tin

Liên kết website