Đông phương triết học cương yếu

Đông phương triết học cương yếu
 • Đông phương triết học cương yếu

 • - Tác giả:LÝ MINH TUẤN
 • - Nhà xuất bản:Hồng Đức
 • - Kích thước:14 x 20.5cm
 • - Năm xuất bản :8/2014
 • - Hình thức bìa :bìa cứng
 • - Công ty phát hành:H.MAI
 • Trọng lượng:

  1.000 g

 • Giá bìa:

  155.000 đ

 • Giá bán:

  139.000 đ

.

Cuốn sách này sẽ giới thiệu nội dung chính sau: Chương 1: Những điểm dị biệt căn bản giữa tư tưởng Tây và Đông

Chương 2: Dẫn nhập triết đông

Chương 3: Lược sử tư tưởng triết học Trung Hoa qua các thời đại

Chương 4: Nho học cương yếu, nho giáo và Khổng Tử

Chương 5: Hình nhi thượng học

Chương 6: Hình nhi hạ học

 Chương 7: Lão học cương yếu, Lão tử và đạo đức kinh

Chương 8: Vũ trụ quan của Lão Tử

Chương 9: Nhân sinh quan của Lão Tử

Chương 10: Trang học cương yếu, Trang Tử và nam hoa kinh

Chương 11: Lược sử tư tưởng triết học Ấn Độ qua các thời đại

 Chương 12: Ấn học cương yếu, dẫn nhập triết ấn

 Chương 13: Thánh điển Veda

 Chương 14: Ba ngôi tối linh

Chương 15: Upanishad (Áo nghĩa thư)

Chương 16: Bhagavad gita (Chí tôn ca)

Chương 17: Phật học cương yếu, dẫn nhập triết Phật

Chương 18: Đức Phật Thích Ca, tứ diệu đế, nghiệp báo và nhân duyên

Chương 19: Tam tạng kinh điển, tiểu thừa và đại thừa

Chương 20: Trí tuệ siêu việt, (Bát nhã), tứ vô lượng tâm, niết bàn

Chương 21: Thiền tông Phụ lục 1: Triết lý lãnh đạo Đông phương Phụ lục 2: Vấn đề vâng phục trong triết lý lãnh đạo Đông phương Phụ lục 3: Thiền tông Việt Nam Phụ lục 4: Tìm hiểu bài Tín tâm minh của tăng xán

Danh sách sách

Hỗ trợ khách hàng

Nhận bản tin

Liên kết website