Diệu Pháp Liên Hoa Kinh quán Thế Âm Bồ tát Phổ Môn Phẩm

Diệu Pháp Liên Hoa Kinh quán Thế Âm Bồ tát Phổ Môn Phẩm
 • Diệu Pháp Liên Hoa Kinh quán Thế Âm Bồ tát Phổ Môn Phẩm

 • - Tác giả:Hòa thượng Tuyên Hóa
 • - Số trang:362
 • - Kích thước:14.5x20.5cm
 • - Năm xuất bản :2005
 • - Hình thức bìa :bìa mềm
 • - Công ty phát hành:HQ
 • Trọng lượng:

  560 g

 • Giá bìa:

  98.000 đ

 • Giá bán:

  98.000 đ

.

.

Phẩm Phổ Môn là phẩm thứ hai mươi lăm nhưng trong bản kinh xưa thì là thứ hai mươi bốn vì trong đó thiếu một phẩm là Đề Bà Đạt Ma. Phẩm Phổ Môn diễn bày công đức thần thông diệu dụng và cảnh giới không thể nghĩ bàn của Bồ Tát Quán Thế Âm.
Có mười nhân duyên nói phẩm Phổ Môn này là Nhân Pháp, Từ Bi, Phước Huệ, Chơn Ứng, Dược Châu, Hiển Mật, Quyền Thật, Bản Tích, Duyên Liễu và Trí Đoạn.

Danh sách sách

Hỗ trợ khách hàng

Nhận bản tin

Liên kết website