Công giáo và Đức Kitô - Kinh Thánh qua cái nhìn từ đông phương

Công giáo và Đức Kitô - Kinh Thánh qua cái nhìn từ đông phương
 • Công giáo và Đức Kitô - Kinh Thánh qua cái nhìn từ đông phương

 • - Tác giả:Lý Minh Tuấn
 • - Nhà xuất bản:TÔN GIÁO
 • - Kích thước:13x19.5cm
 • - Năm xuất bản :2019
 • - Hình thức bìa :Bia cứng
 • - Công ty phát hành:QB
 • Trọng lượng:

  900 g

 • Giá bìa:

  320.000 đ

 • Giá bán:

  256.000 đ

.

.

Công Giáo Và Đức Kitô - Kinh Thánh Qua Cái Nhìn Từ Phương Đông

Công Giáo Và Đức Kitô cốt yếu dành cho những bạn ở ngoài Công giáo, muốn có kiến thức về Công giáo, một tôn giáo từ Israel được truyền sang phương Tây và truyền vào Việt Nam đã được gần 500 năm rồi.

Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau:

Tập Thượng

Chương I: Mỗi liên hệ giữa công giáo và do thái giáo

Chương II: Ngũ kinh và những vấn đề liên quan

Chương III: Các sách Yôsua, thẩm phán, rut, samuel và các vua

Chương IV: Các sách ký sự (I và II)

Chương V: Các sách khôn ngoan

Chương VI: Các tiên tri

Chương VII: Mười hai tiên tri nhỏ

Chương VIII: Tổng kết về Cựu ước

Tập Hạ

Chương IX: Tìm hiểu Tân ước

Chương X: Đức Gieeseessu Kytô

Chương XI: Giáo lý của đức Gieessu Kytô Chủ đề của Tân ước

Chương XII: Công vụ tông đồ

Chương XIII: Các thư của Thánh Phaolô

Chương XIV: Các thư chung

Chương XV: Khải huyền

Chương XVI: Kinh thánh qua cái nhìn từ phương Đông

Danh sách sách

Nhận bản tin

Liên kết website