CON GÁI ĐỨC PHẬT

CON GÁI ĐỨC PHẬT
 • CON GÁI ĐỨC PHẬT

 • - Tác giả:Minh Đức triều tâm ảnh
 • - Nhà xuất bản:Tong hop tphcm
 • - Kích thước:14x20cm
 • - Hình thức bìa :Bìa cứng
 • - Công ty phát hành:ANHOA-VTB
 • Trọng lượng:

  780 g

 • Giá bìa:

  180.000 đ

 • Giá bán:

  180.000 đ

.

.

Năm 2010, tại Sài Gòn diễn ra đại hội “Con gái đức Phật” quy tụ hội chúng tỳ-khưu-ni và cận sự nữ Nam Bắc tông trên khắp thế giới về tham dự.

Tôi không biết gì về nội dung cũng như hình thức đại hội ấy, nhưng cụm từ “Con gái đức Phật” tôi nghe sao nó dễ thương, bình dị và rất gần gũi với ngôn ngữ đời thường. Từ đó, tôi khởi tâm biên soạn một cuốn sách để giới thiệu về những vị Thánh Ni và những cận sự nữhành trạng đặc biệtthù thắng thời đức Phật và đặt tên đầu sách là “Con gái đức Phật”.

Tiêu biểu như sau:

Chư vị Thánh Ni thù thắng:

- Tỳ-khưu-ni Mahā Pajāpati Gotamī (Bậc Ni trưởng thánh hạnhgương mẫu)
- Tỳ-khưu-ni Yasodharā (Bậc đại thần thông)
- Tỳ-khưu-ni Khemā (Bậc đệ nhất trí tuệ)
- Tỳ-khưu-ni Upalavaṇṇā (Bậc đệ nhất thần thông)
- Tỳ-khưu-ni Dhammadinnā (Bậc đệ nhất thuyết pháp)
- Tỳ-khưu-ni Paṭācārā (Bậc đệ nhất thông luật)
- Tỳ khưu-ni Kisā-Gotamī (Bậc đệ nhất mặc y thô tháo)
- Tỳ-khưu-ni Bhadda-Kuṇḍalakesā (Bậc đệ nhất thắng trí nhạy bén)
- Tỳ-khưu-ni Ambapālī (Hoàng hậu kỹ nữ)
- Tỳ-khưu-ni Subhā (Người cho con mắt đẹp)
- Tỳ-khưu-ni Puṇṇikā (Cô gái nô lệ đội nước)
- Tỳ-khưu-ni Prakirti (Cô gái hạ tiện yêu đại đức Ānanda)

Những nữ nhân đặc biệt, khả kính:

- Bà Visākhā (Đại thí chủ)
- Hoàng hậu Mallikā (Nữ cận sự xuất sắc)
- Hoàng hậu Sāmāvatī (Từ ái dịu dàng)
- Thị nữ lưng gù Khujjuttarā (Đệ nhất thuyết pháp)
- Cô Uttarā (Năng lực tâm từ)
- Cô Sirimā (Kỹ nữ nổi danh)
- Bà Mẹ Mātikagama (Người hộ độ hy hữu)
- Nữ thí chủ Suppiyā (Cúng dường thịt đùi)
- Hoàng hậu Mahāyānā (Phật mẫu)
- Cô gái con người thợ dệt (Vào dòng trước khi chết)
- Cô bé Puṇṇā và nàng Sujātā (Cúng dường vi diệu)

Danh sách sách

Hỗ trợ khách hàng

Nhận bản tin

Liên kết website