Chu Dịch Thiền Giải

Chu Dịch Thiền Giải
 • Chu Dịch Thiền Giải

 • - Tác giả:Trí Húc Đại Sư. - Dịch giả: Huỳnh Ngọc Chiến.
 • - Nhà xuất bản:Hồng Đức
 • - Số trang:876
 • - Kích thước:16 x 24 cm- nstre
 • - Năm xuất bản :2019
 • - Hình thức bìa :bìa cứng
 • Trọng lượng:

  1.400 g

 • Giá bìa:

  395.000 đ

 • Giá bán:

  320.000 đ

.

Trí Húc đại sư là bậc cao tăng thông tuệ thời Minh mạt,muốn dung thông giáo lý Nho và Phật, dùng Thiền để xiển dương Dịch, và dùng Dịch để hiển bày Thiền. Đại sư đem con mắt Thiền để đọc Dịch và chú giải thành cuốn Chu Dịch Thiền Giải này. Nói là "Thiền giải" nhưng sư là bậc bác lãm quần thư, nên trong tác phẩm dung hợp nhiều tư tưởng Thiên Thai tông, Tịnh Độ tông, cùng các điển cố từ Tứ thư, Ngũ kinh của Nho gia.

Mục lục

Trí Húc đại sư và chu dịch thiền giải

Phần dẫn nhập

Lời tựa chu dịch thiền giải
Chu dịch thiền giải quyển 1
Chu dịch thiền giải quyển 2
Chu dịch thiền giải quyển 3
Chu dịch thiền giải quyển 4
Chu dịch thiền giải quyển 5

Danh sách sách

Nhận bản tin

Liên kết website