Cắt may

Kỹ Thuật Cắt May Căn Bản Và Thời Trang Trẻ Em

Giá bìa:52.000 VNĐ

Giá bán:52.000 VNĐ

Kỹ thuật cắt may toàn tập ( Triệu thị Chơi )

Giá bìa:160.000 VNĐ

Giá bán:160.000 VNĐ

Bài Học Cắt May Toàn Tập

Giá bìa:90.000 VNĐ

Giá bán:90.000 VNĐ

tự học cắt may ( tác giả Quỳnh Hương )

Giá bìa:68.000 VNĐ

Giá bán:68.000 VNĐ

Cắt May Thời Trang

Giá bìa:49.000 VNĐ

Giá bán:49.000 VNĐ

Kỹ Thuật Cắt May Căn Bản

Giá bìa:75.000 VNĐ

Giá bán:75.000 VNĐ

cắt may căn bản ( triệu thị chơi )

Giá bìa:75.000 VNĐ

Giá bán:75.000 VNĐ

-9%

Thiết Kế Thời Trang Nữ - Xuân Hè

Giá bìa:110.000 VNĐ

Giá bán:100.000 VNĐ

kỹ thuật cắt may -Thiết Kế Kết Cấu Trang Phục Nữ

Giá bìa:100.000 VNĐ

Giá bán:100.000 VNĐ

Kỹ thuật cắt may Thiết kế thời trang nữ

Giá bìa:68.000 VNĐ

Giá bán:68.000 VNĐ

Kỹ thuật cắt may căn bản và thời trang

Giá bìa:56.000 VNĐ

Giá bán:56.000 VNĐ

trang phục trẻ em

Giá bìa:72.000 VNĐ

Giá bán:72.000 VNĐ

Trang phục nam nữ thời trang

Giá bìa:110.000 VNĐ

Giá bán:110.000 VNĐ

-15%

công nghệ may mặc thời trang

Giá bìa:380.000 VNĐ

Giá bán:323.000 VNĐ

-10%

KHỞI SINH CỦA THỜI TRANG

Giá bìa:69.000 VNĐ

Giá bán:62.000 VNĐ

Thời trang thực hành

Giá bìa:75.000 VNĐ

Giá bán:75.000 VNĐ

Thiết kế mẫu thời trang

Giá bìa:68.000 VNĐ

Giá bán:68.000 VNĐ

Kỹ thuật cắt may cơ bản- cắt may toàn tập

Giá bìa:175.000 VNĐ

Giá bán:175.000 VNĐ

-10%

Thiết Kế Kết Cấu Trang Phục Nữ

Giá bìa:100.000 VNĐ

Giá bán:90.000 VNĐ

Thiết Kế Thời Trang Nam

Giá bìa:95.000 VNĐ

Giá bán:95.000 VNĐ

-3%

Danh sách sách

Nhận bản tin

Liên kết website