Các Nhà Tư Tưởng Và Các Ý Tưởng Chính Trị Hiện Đại

Các Nhà Tư Tưởng Và Các Ý Tưởng Chính Trị Hiện Đại
 • Các Nhà Tư Tưởng Và Các Ý Tưởng Chính Trị Hiện Đại

 • - Tác giả:Tudor Jones
 • - Nhà xuất bản:Tri Thức
 • - Số trang:356
 • - Kích thước:16 x 24 cm
 • - Năm xuất bản :12/2017
 • Trọng lượng:

  600 g

 • Giá bìa:

  105.000 đ

 • Giá bán:

  89.000 đ

.

 

Các nhà tư tưởng và các ý tưởng chính trị hiện đại: Một dẫn nhập lịch sử là một quyển sách mới mẻ nhằm khơi gợi, cung cấp cho người đọc những kiến thức dẫn nhập dễ tiếp cận trong các lĩnh vực then chốt về tư tưởng chính trị hiện đại. Bằng cách kết hợp những cách tiếp cận theo chủ đề về mặt lịch sử và triết học một cách rõ ràng, cuốn sách này trình bày những ý tưởng và tác phẩm của một số nhà tư tưởng có ảnh hưởng nhất trong thời hiện đại, và đặt chúng vào trong bối cảnh lịch sử.

Tác phẩm Các nhà tư tưởng và các ý tưởng chính trị hiện đại trình bày:

Những khái niệm then chốt về lí thuyết chính trị hiện đại như: chủ quyền quốc gia, nghĩa vụ chính trị và bất tuân dân sự; tự do; quyền; bình đẳng và công bằng xã hội.

Các ý tưởng của những nhà tư tưởng chính trị then chốt như: Machiavelli; Hobbes; Locke; Rousseau; Burke; Paine; Wollstonecraft; J. S. Mill; T. H. Green; và Marx.

Một khung rõ ràng và mạch lạc cho mỗi chương, cung cấp kiến thức về: (a) sự phát triển và ý nghĩa lịch sử của mỗi khái niệm trong từng tư tưởng chính trị hiện đại; (b) cách thức mà các nhà tư tưởng chính trị làm sáng tỏ mỗi khái niệm; và (c) bản chất của cuộc tranh luận hiện thời xoay quanh mỗi khái niệm then chốt, được khảo sát bởi những nhà tư tưởng chính trị đương thời.

Tiểu sử cá nhân, cuộc đời, các ý tưởng và các lí thuyết của những nhà tư tưởng chính trị lớn.

Danh sách sách

Hỗ trợ khách hàng

Nhận bản tin

Liên kết website